Lääne-Virus viidi läbi alkohoolsete jookide testostlemine 50 kaupmehe juures

Novembri kuus teavitasime läbi meedia, et plaanime Lääne-Viru maakonna tervisenõukogu 2020. aasta tööplaani raames hakata maakonnas läbi viima alkohoolsete jookide testostlemist. Tänaseks päevaks ongi tervisenõukogu ja politsei koostöös läbi viidud testostud 50 erinevas Lääne-Virumaa kaupluses, tanklas ja baaris. Testostud toimusid detsembri kuus.

Testostlemise viisid läbi kaks 18-aastast isikut, kes ostsid alkoholi ning kaardistasid, kas neilt küsitakse dokumenti ning kas ka ilma dokumenti ette näitamata müüakse alkoholi. Alkoholiseaduses on väljatoodud, et alkohoolse joogi üleandmisel peab senine valdaja (müüja) tuvastama ostja vanuse isikut tõendava dokumendi alusel. Isikut tõendava dokumendi alusel ei pea vanust tuvastama, kui ta on ilmselgelt täisealine või tema isik on müüjale teada. Sellest tulenevalt ei tohiks kahtluse korral müüja isikule, kelle vanuses ta ei ole veendunud, alkoholi müüa.

Kahjuks olid testostlemise tulemused päris kurvaks tegevad. Nimelt 50-st ostukohast 26 ettevõttes dokumenti ei küsitud ning müüja müüs alkoholi. Testostlemisel kasutati küll 18-aastaseid isikuid, kes alkoholi ostsid, kuid see on tugev märk, et meie maakonnas on olemas probleem. Ilmselgelt oleks saanud ka alla 18 aastased isikud neis kauplustes alkoholi kätte.

Nagu olen ka varem öelnud, siis meie eesmärk ei ole kedagi vastutusele võtta, vaid pigem saavutada olukord, kus alkoholi ostmisel siiski küsitakse dokumenti ning seeläbi takistada alaealistel alkoholi kätte saada.

Tänaseks päevaks ei ole me müügikohtadega veel jõudnud ühendust võtta, kuid kohe, kui lõppevad COVID-i piirangud, on meil plaanis kõikide kauplustega ühendust võtta ning nad politseiga ühise ümarlaua taha kutsuda. Siis saame juba kõik koos arutleda selle üle, kuidas saame meie kõik panustada, et alaealised ei saaks alkoholi kätte, millised on meie seadustest tulenevad õigused ja kohustused.

Meie kokkusaamise eesmärk ei ole kindlasti mitte loenguversioon, vaid tekitada just elav arutelu, kus saame meie ka kaupmeeste küsimustele vastata ja läbi rääkida erinevaid situatsioone, kuidas teatud olukordades käituda.

Politseil ja Lääne- Virumaa tervisenõukogul on kindel plaan jätkata testostlemistega ka 2021. aastal.

Kristi Rist,

Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem