Lemmiklooma soetamisel tuleb olla tähelepanelik

Läheneval jõuluajal soovivad paljud soetada oma perele uue lemmiklooma. Kuna lemmikloom on pereliige, kes vajab hoolt ja tähelepanu, siis tuletab Veterinaar- ja Toiduameti meelde, mida tuleks kindlasti järgida koera soetamisel.

Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise ja -heaoluosakonna peaspetsialist Darja Injukina on vastanud küsimustele, millega kutsika soetamist kaaluvad inimesed sageli tema poole pöörduvad.

Mida tuleb kutsika soetamisel eelmiselt omanikult kindlasti uurida?

Kindlasti tasub uurida, kas kutsikas on enne müüki loomaarsti poolt üle vaadatud ja kiibistatud. Heaks indikaatoriks on kutsika väljanägemine. Juhul, kui ta on loid ja räsitud, on tegemist ohumärgiga. Looma heaolu tagamisel on oluliseks nüansiks tema kasvatamiseks loodud keskkond. Inimene võib paluda enne kutsika ostmist sellega tutvuda.

Millised dokumendid on kutsika müüja kohustatud uuele omanikule esitama ja kaasa andma?

Kutsikas tuleb uuele omanikule anda koos veterinaararsti poolt väljastatud dokumentide ja tõutunnistusega, juhul kui need on olemas. Lisaks soovitame alati sõlmida kahepoolse kirjaliku ostu-müügi lepingu.

Kes peaks rahastama enne kutsika ostu sooritamist teostatavad terviseuuringud?

Enne ostu sooritamist lasub vastutus kutsika eest müüjal. Juhul, kui potentsiaalne ostja soovib läbi viia täiendavaid terviseuuringuid, on nende rahastamine osapoolte kokkuleppe küsimus.

Leidsin kutsika, kes mulle väga meeldib, kuid tema hind tundub turu keskmisega võrreldes äärmiselt odav. Kas mul on põhjust muretsemiseks?

Kutsika odav hind ei pruugi anda põhjust muretsemiseks. Näiteks võib tavalisest odavamat hinda seletada sellega, et pesakonnast on järgi jäänud viimane kutsikas, kellele soovitakse võimalikult ruttu kodu leida. Ometi tuleb odavama hinna puhul olla tähelepanelik ja uurida põhjalikult müüja tausta.

Millised erinõuded kohandatakse välismaalt ostetavatele kutsikatele?

Esmalt tuleb kindlasti veenduda, et loom vastaks Eestis kehtestatud nõuetele. Välismaalt ostetud kutsika puhul on oluline, et ta oleks märgistatud mikrokiibiga ja vaktsineeritud marutaudi vastu enne päritoluriigist lahkumist. Lisaks peab loomaga kaasas olema lemmikloomapass. Väljastpoolt Euroopa Liitu ostetud kutsikatel peab seevastu olema lähteriigi pädeva asutuse poolt väljastatud veterinaarsertifikaat.

Kuidas toimub täna lemmikloomade üle piiri toomine?

Paljude riikide piirid on suletud reisimiseks, mille tõttu võib uue pereliikme Eestisse toomine olla raskendatud. Enne kutsika ostmist tuleks esmalt tutvuda transpordi võimalustega. Juhul kui soovite kasutada loomakulleri teenust, siis tasub teada, et lemmikloomade transportimisega võib Euroopa Liidus tegeleda ainult veoloaga vedaja, kelle transpordivahend on lemmikloomade vedamiseks sertifitseeritud.

Kuidas tunda ära ohumärke, et müüja varjab kutsikaga seotud infot?

Ohumärgiks on näiteks see, kui müügikuulutuses soovitakse transpordi või kindlustuskulud saada ettemaksuna, mis võib viidata võimalikule petuskeemile. Kahtlusi peaks tekitama seegi, kui müüja põikleb küsimustest kõrvale ega esita vajalikke dokumente. Samuti olukord, kus potentsiaalse ostjaga soovitakse tehing sooritada neutraalsel pinnal, koerte kasvukeskkonda nägemata. Lisaks on oluline, et enne kutsika ostmist kontrollitaks müüja usaldusväärsust. Abiks on siinkohal internet ja Eesti Kennelliit. Selliselt on võimalik tõkestada n-ö kutsikavabrikute tegutsemist, kus odava hinnaga kaasnevad enamasti suured veterinaararved.

Mis võib juhtuda, kui kutsikas ei vasta Euroopa Liidus kehtestatud nõuetele?

Juhul kui lemmikloom ei vasta nõuetele – puudub marutaudivastase vaktsineerimise tõendus, lemmikloomapass, mikrokiip jne, siis on tegemist mittenõuetekohase lemmiklooma toomisega riiki. Sellisel juhul võib pädev asutus saata loomad tagasi päritoluriiki, isoleerida loomad karantiini või kõige kurvemal juhul tuleb loom eutaneerida. Kõigi nende tegevuste juures kaasneb majanduslik kulu, mille peab kinni maksma loomaomanik ning see võib ületada looma hinda mitu korda. Seetõttu tuleb viia end kurssi kõigi kehtivate nõuetega.

„Vältimaks hilisemaid ebameeldivaid ja ootamatuid üllatusi, tasub kutsikat puudutavate oluliste dokumentidega, tema tervisliku seisundiga ja teostatud vaktsineerimistega tutvuda juba enne lemmikule uue kodu pakkumist,“ paneb Injukina inimestele südamele. Ta lisab, et järjepideva teadlikkuse tõstmisega soovib Veterinaar- ja Toiduamet kaasa aidata sellele, et Eestis elaksid õnnelikud ja terved loomad.

Kuulutaja

Foto: pixabay.com