Maa-amet alustas maastiku märgistamisega

maa-amet foto

Maa-amet alustas käesoleval nädalal aeropildistamise ettevalmistustöödega, asudes Eesti lõunapoolsel alal ja suuremates linnades maastikku märgistama valgete kilest ruudukestega. Markeeritakse ka Rakvere ja selle lähiümbrus.

Tänavu markeeritakse ja pildistatakse Lihula-Vändra-Põltsamaa-Kallaste joonest riigi lõunapiirini jääv ala koos Saaremaa, Muhu, Ruhnu ja Kihnu saarega. Sellest läänepoolne osa pildistatakse enne puude lehtimist ja idapoolne juba lehes puudega.

Lisaks pildistatakse varakevadel sobivate ilmastikutingimuste kestmisel ka nimetatud joonest põhjapoole jäävaid linnu ja asulaid, nendest markeeritakse Tallinn, Kohtla-Järve, Jõhvi, Narva ja Rakvere ning nende lähiümbrus.

Märgisteks on 60 korda 60 sentimeetri suurused valged kileruudud, mis paigaldatakse maastikule. Märgised on varustatud sildiga ”Aeropildistuse maamärk”. Markeerimine on vajalik aerotriangulatsiooni jaoks. See tähendab, et märgis jääb pildile ja seda kasutatakse aerofotode plaaniliseks ja kõrguslikuks sidumiseks maapinnaga.

„Maastikule asetatud ruutudel on tähtis roll selles, et kaardid ja ortofotod oleksid võimalikult täpsed, sest nende alusel tehakse mitmesuguseid kaalukaid otsuseid,“ selgitas Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.

Maa-amet palub mõistvat suhtumist ja markeeringuid mitte puutuda ega rikkuda. Tähised paigaldatakse maastikul kohtadesse, kus need ei tohiks maaomanike tegemisi häirida. Maa-amet eemaldab märgised pärast aeropildistamise hooaja lõppemist alates sügisest.

Eelmisel aastal pildistati uue aerokaameraga ADS100 Eesti põhjapoolne osa. Kui tänavu saab lennukilt pildistatud ka lõunaosa, on kogu Eesti kohta olemas uued 20-25 sentimeetrise piksli suurusega pildid. Sealjuures tiheasustusalade ortofotod valmistatakse veelgi parema kvaliteediga, kus piksli suurus on 10-16 sentimeetrit. Enne uue kaamera soetamist kulus kogu Eesti katmiseks neli aastat nüüdse kahe asemel.

Aerofotodest saadakse maapealse järeltöötlemise tulemusel ortofotod, millele on kõigil ligipääs Maa-ameti kaardirakenduse abil.

Kuulutaja

  1. aasta kevadel ja suvel pildistatavad alad jäävad Eesti lõunaossa (märgitud rohelisega). Lisaks pildistatakse suuremaid linnu ja asulaid (märgitud punasega).Skeem: Maa-amet

Maastikule paigaldatav märgis. Foto: Maa-amet