Maakonnas tuleb tänavu rohkelt teetöid

Maanteeamet plaanib sel aastal investeerida Lääne-Virumaa teedesse pea 13 miljonit eurot, suurimate objektide hulka kuuluvad Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus ja kaitseväe tee eritasandilise ristmiku ehitus Tapal.

Liisi Kanna

Maanteeameti 2019. aasta teede investeeringute kava üheks suurimaks objektiks Lääne-Virumaal on Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus neljarealiseks, sealjuures Aaspere liiklussõlme väljaehitamine. Tööde tänavuseks kuluks on kavandatud neli miljonit, kuid summa võib ka suureneda. Kokku võiks kõnealuse projekti ehituseks Maanteeameti hinnangul kuluda 16,5 miljonit.

„Praeguseks on riigihanke pakkumused laekunud ning käib pakkujate kvalifitseerimiseks esitatud dokumentide kontrollimine ja vajalike järelpäringute tegemine. Loodame, et suve alguses on võimalik ehitustöödega alustada ning 2020. aasta hooaja lõpuks on kõik valmis,“ kommenteeris Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi.

Ehitusperioodist rääkides märkis Palmi: „Kindlasti on liiklus teelõigul mõnevõrra aeglasem ning ehitusmasinate poolt häiritud, kuid olulisi ümberkorraldusi liikluse osas tulla ei tohiks. Üldjoontes on ehitustööd korraldatud samasuguselt nagu Haljala liiklussõlme ehitusel.“

Oodata on ka kaitseväe eritasandilise ristmiku ehitust Tapal, millesse Maanteeamet panustab 1,4 miljonit. „Riigihange on välja kuulutatud ning pakkumused laekuvad mai keskel. Tööd on ühiselt rahastatavad koos Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusega selliselt, et viadukti ja põhimaantee ehitus rahastatakse solidaarselt 50 protsenti ja 50 protsenti. Tööde koosseisus ehitatakse ka kaitseväe teed umbes 800 meetri ulatuses ning seda rahastab täiel määral kaitseinvesteeringute keskus,“ selgitas Palmi

Eritasandilise ristmiku rajamiseks soovib kaitseinvesteeringute keskus omandada Tapa vallalt kinnistu aadressil Paide maantee 100. Tapa vallavanema Rihi Telli sõnul läbirääkimised maa müügi osas veel käivad.

„Liiklusele avaldab kõnesoleva ristmiku väljaehitamine positiivset mõju. Ristmiku väljaehitamisega luuakse oluline sõlm otseteest 1. jalaväebrigaadi baasist kaitseväe keskpolügoonile. Sellega kaob vajadus transportida sõjatehnikat Tapa linna ümbruse avalikel maanteedel,“ oli vallavanem ehituse suhtes positiivselt meelestatud.

Kokku on 2019. aastaks Lääne-Virumaa teede tarbeks rahalisi investeeringuid planeeritud 12,7 miljonit eurot. „Oluline maht on ka pindamisel – 1,75 miljonit 123 kilomeetrile,“ tõi Anti Palmi esile.

Tugimaanteedest peaks tänavu juunis lõpule jõudma Rakvere-Luige maantee Saara-Venevere lõigu rekonstrueerimine. Kavas on ka remontida Undla, Ao ja Valgejõe silda. Lisaks võetakse ette kolme liiklusohtliku koha ümberehitus – Ubja, Vinni ja Sagadi ristmik.

„Sagadi ristmik Haljala-Käsmu maanteel jääb suhteliselt sarnasele kujule nagu ta täna on. Ristmiku kõrvalharud saavad endale liiklussaared ning raskendatud saab olema kõrvalharudelt pidurdamata üle sõitmine,“ selgitas Palmi.

„Ubja ristmik saab endale Ubja suunale vasakpöörderaja ning pikendame Sõmeru ristmiku valgustust selliselt, et Ubja ristmik saab valgustatud,“ jätkas ehitusvaldkonna juht.

„Vinnis olev ristmik jääb samuti suhteliselt sarnasele kujule, kuid kuna seal on viis haru, siis saab see olema tõstetud kujul – sarnane Pajustis eelmine aasta tehtud ristmikule,“ märkis Palmi.

Niisugune peaks pärast Rõmeda-Haljala teelõigu valmimist välja nägema Aaspere liiklussõlm.

Foto: eskiis