Veel neli keskust saavad ideelahenduse

Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul käivitatud programm „Hea avalik ruum“ jätkub ka tänavu ning seekord saavad kaasaegsete keskuste kavandid Kadrina, Kose, Loksa ja Türi.

Liisi Kanna

Programmi eestvedaja Eesti Arhitektide Liit sõlmis rahandus- ja kultuuriministeeriumiga toetuslepingud, mille raames korraldatakse 2021. aastal neli arhitektuurivõistlust eesmärgiga leida parim lahendus Kadrina, Kose, Loksa ja Türi keskuste rekonstrueerimiseks.

Kumbki ministeerium rahastab konkursside korraldamist 30 000 euroga, lisaks panustab iga kohalik omavalitsus omalt poolt võistluse preemiafondi 20 000 eurot. Kõik arhitektuurivõistlused on hetkel ettevalmistamisel ning need viiakse läbi 2021. aasta jooksul.

Kõigi nelja programmiga liitunud asula puhul tuuakse välja, et puudub konkreetne keskosa või keskväljak ning soovitakse rajada heale avalikule ruumile omaseid lahendusi, mis pakuks inimestele võimalusi vaba aja veetmiseks ning liikumiseks, luues ühtlasi määratletud keskuse.

Kadrina vallavanem Kairit Pihlak nentis, et lisaks keskuse puudumisele on Kadrina alevik tervikuna arhitektuuriliselt mõtestamata. „Meil on kaks peatänavat, mille ristumise piirkonnast võiks kujuneda tänapäevane, inimeste vajadustele vastav visuaalselt kena keskne koht, kus inimestel on meeldiv olla,“ ütles Pihlak.

„Arhitektuurivõistluselt ootame tänapäevast lahendust Kadrina alevikukeskusele – visiooni, mis loob alevikust ühtse terviku, on funktsionaalne, uuenduslik ja samas traditsioone austav,“ lisas vallajuht.

„Loodan, et saame lähteülesande valmis lähiajal. Kasutasime ära võimaluse osaleda programmis, et seada siht, kuhu poole avaliku ruumiga liikuda,“ jätkas Pihlak.

Kui konkursside korraldamisel panustavad rahaliselt suure osa ka ministeeriumid, siis ideelahenduste realiseerimiseks tuleb omavalitsustel endil vahendid muretseda. Küsimuse peale, kas Kadrinas on keskuse ehitudtööde rahastamise küsimus juba selge, vastas Pihlak, et valla esmane prioriteet on Kadrina Keskkooli hoone rekonstrueerimise finantseerimine. „Alevikukeskuse väljaehitamisel loodame tulevikus EL-i rahastusmeetmetele,“ märkis omavalitsusjuht.

Arhitektuuriprogramm „Hea avalik ruum“ oli kingitus Eestile 100. aastapäeva puhul, kui korraldati 15 linnakeskuse ja -väljaku arhitektuurivõistlus. Kuna huvi ja soov oma keskused korda teha oli aga palju rohkematel omavalitsustel, kui esimesse etappi mahtusid, algas 2019. aastal jätkuprogramm.

Seni on läbi viidud arhitektuurivõistlused 23 asulas, millest juba valminud on 10 linna rekonstrueeritud südamed – Tõrva, Põlva, Valga, Võru, Rapla, Rakvere, Elva, Kuressaare, Kärdla ja Viljandi.

Kadrina arhitektuurikonkursi võistlusala piirkond. Foto: kuvatõmmis Maaameti kaart