Mailis Reps: Vaeküla kooli ei sulgeta

mailis 2

Nädala keskel tegi Lääne-Virumaale visiidi haridusminister Mailis Reps. Kuulutaja uuris ministrilt, mis saab Vaeküla koolist ja kuhu võiks jõuda kodutööde debatt.

Liisi Kanna

Teisipäeval ja kolmapäeval meie maakonna koole ja lasteaedu külastanud haridusminister Mailis Reps selgitas, et sellised visiidid aitavad olla kursis ka pealinnast väljaspool toimuvaga ja nii saab ta palju tagasisidet. „Ma näen, millised teemad hakkavad korduma – millised on mure- ja rõõmukohad,“ rääkis Reps.

„Vestlusringidest tulevad ka väga konkreetsed ettepanekud. Praktiliselt iga paari nädala tagant annan ma ka Haridus- ja Teadusministeeriumile teada, kus millised arutelud on toimunud, mida tahetakse muuta ja mis on need asjad, mida kiideti,“ ütles minister.

Sellenädalase visiidi jooksul käis enim läbi riigigümnaasiumi küsimus. „See on Lääne-Virumaal uus ja võib-olla ka kõige valusam arutelu – mis saab teistest gümnaasiumitest, mis saab Rakveres? “ tõdes haridusminister. Otsused gümnaasiumivõrgu kohta tuleb aga langetada just omavalitsustel.

„Lisaks jäi kõlama erivajadustega laste teema, alates lasteaedadest, kuidas neid paremini toetada ja märgata,“ märkis Reps, tuues välja ka lasteaedade mure, et diagnoos ei ole sageli õigeks ajaks välja pandud.

Eriliste laste märkamise kontekstis tuli loomulikult päevakorda ka Vaeküla kooli tuleviku küsimus. Aga mis siis Vaeküla koolist saab? „Ütleme nii, et seda kindlasti ei sulgeta,“ kinnitas minister. Samas, konkreetse otsuseni ei ole veel jõutud, võimalike lahendustena nimetas Mailis Reps nii väikeseks, aga oma niššiga riigikooliks jäämist, kui ka filiaalina mõne munitsipaalkooli juurde liitmist. Viimane võimalus jäi ministri sõnul külastuse käigus tugevalt kõlama. „Arutelus otseselt keegi seda ei öelnud, aga mitmed tulid hiljem juurde ja laususid, et nemad isiklikult arvavad, et Vaeküla kool võiks olla ühe või teise kooli juures. Siis ei oleks tal erikooli diplomi mainet ja sinna pandaks lapsi julgemini,“ selgitas ta.

Lisaks tõi Reps välja silma jäänud tugeva usu Vaeküla õpetajate võimekusse. „Kõik ütlevad, et Vaeküla personal on nii hea, et ükskõik, milline otsus tehakse, seda kompetentsi peaks maakond rohkem ära kasutama,“ märkis ta.

Eesti ühiskonnas laiemalt on viimastel nädalatel aktiveerunud debatt koolilaste koduste tööde hulga üle. Haridusminister rõhutas, et teema ei ole niisama õhku visatud, vaid on juba mitme aasta jooksul korduvalt esile kerkinud – laste väsimus, tervis, heaolu. Üheks asjaks, mille rolli seejuures nii noored kui lapsevanemad välja toovad, on kodutööde rohkus.

Aga millal võiks debatt tegudeni jõuda? Reps nentis, et rohked kodutööd on tagajärg ning oluline on välja selgitada, mis on probleemi põhjused. „Me vajame korralikku analüüsi – miks me oleme jõudnud nii kaugele, et see on probleem. Kas ainekava on üle paisutatud? On asi harjumuses? Kas õpetajad ja kool suudaksid tegelikult seda veidi teisti üles ehitada? Või on õpiharjumused puudulikud, tunnis ei õpita intensiivselt, ja muud ei jäägi üle?“ loetles minister võimalikke variante ja nentis, et alles põhjuse väljaselgitamise järel saab midagi ette võtta.

„Kui see on ainekavade vähendamine, siis see on suurem töö ja selleks kulub minimaalselt kaks-kolm aastast. Kui me räägime sellest, et näiteks õpetajate koormust on vaja muuta, siis see on rahaline küsimus,“ märkis Reps.

Kui aga selgub, et meil on lihtsalt vaja üheskoos öelda, et mida antakse kodus õppia ja mida mitte, ja koolid ise piloteerivad selle vabatahtlikult läbi, siis seda on Repsi sõnul võimalik teha kohe.

Haridusminister Mailis Reps kohtumas Kadrina lasteaia „Sipsik“ perega. Foto: Liisi Kanna