Möödub 100 aastat Asutava Kogu valimistest

Aprillis möödub 100 aastat Eesti Vabariigi esimese rahvaesinduse kokku tulemisest. Asutava Kogu valimised toimusid 5.–7. aprillil 1919. aastal kõikjal Eestis üldise ja ühetaolise hääleõiguse alusel ning salajasel valimisel proportsionaalsuse põhimõttel. Valimisõigus oli mõlemast soost vähemalt 20aastastel kodanikel. Asutava Kogu põhiülesandeks oli põhiseaduse väljatöötamine ja vastuvõtmine – ja sellega tuldi edukalt ka toime.

Selle tähistamiseks süüdatakse reedel, 5. aprillil austusküünlad kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikute sünnikohas.

Haljala vallas Uuskülas on sündinud Asutava Kogu liige Jakob Westholm. 5. aprillil avatakse Jakob Westholmi sünnikohas Uuskülas mälestuskivi. Samuti süüdatakse mälestusküünlad ja toimub ajaloo (veerand)tund. Mälestustseremooniale oodatakse kõiki huvilisi.

Kuulutaja

Jakob Westholm.

Foto: Haljala vallavalitsus