Muinsuskaitseamet jagas tunnustusi

Kolmapäeva õhtul anti muinsuskaitseameti tänuüritusel üle aastapreemiad neljateistkümnele möödunud aasta kõige silmapaistvamale restaureerimistööle, teole, inimesele ja avastusele. Laureaatideks valiti ka kaks Lääne-Virumaa ettevõtmist.

Liisi Kanna

Muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie tõi oma aastapreemiate jagamisel peetud kõnes välja, et kevadine eriolukord pani kultuuripärandile positiivses mõttes suure surve ja ootused. „Inimeste huvi kultuuripärandi vastu oli sellel suvel enneolematult suur – pargid, lossid, varemed, väikemuuseumid ja mõisad nautisid külastajate tähelepanu,“ sõnas Raie.

Tänavused preemiasaajad annavad tema sõnul tunnistust, et meie kultuuripärand on suureks huviks valmis. Eesti on saanud rikkamaks suure hulga silmapaistvalt restaureeritud hoonete, kunstimälestiste ning avaliku ruumi võrra, mida aitavad hoida oma ala tõelised professionaalid ning mitmekesisest elukeskkonnast hoolivad inimesed.

Aastapreemiatele esitati tänavu 45 kandidaati kümnes kategoorias. Laureaadiks osutusid ka kaks Lääne-Virumaa nominatsiooni. Rakvere Pikk tänav nimetati parimaks uusehitiseks ajaloolises keskkonnad. Aastapreemiate žürii märkis, et ajaloolise Pika tänava uuendamine kaasaegseks jalakäijasõbralikuks avalikuks linnaruumiks on andnud sellele tänavale uuesti esindustänava rolli.

„Tunnustamist väärib Rakvere linnavalitsuse tahe ja valmisolek panustada ajaloolise linnasüdame arendamisse. On heameel, et kohaliku omavalitsuse soove, muinsuskaitselisi eesmärke ja kohaliku kogukonna vajadusi arvestades on kavandatud tänav, mis täiendab ja tõstab esile vanalinna väärtusi,“ seisab žürii hinnangus.

Rakvere linnapea Triin Varek avaldas saadud preemia üle heameelt. „See on suur tunnustus ja oleme tänulikud märkamise eest,“ sõnas linnapea.

„Projektiga olid seotud paljud erinevad inimesed ja lisaks tunnustusena linnale, on see kahtlemata suur tunnustus ka nende tehtud tööle. Ma usun, et see inspireerib ja motiveerib kõiki jätkuvalt linnaruumi parendamisse panustama ja selleks uusi võimalusi leidma,“ lausus Varek.

Aasta pärandi tutvustajana pärjati Väike-Maarja vallas tegutsev MTÜ Võivere Tuuleveski, mille meeskond on korrastanud tuulikut juba üle 10 aasta. UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud Struve meridiaanikaare kaks mõõtepunkti asuvad tuulikust mitte kaugel samuti Lääne-Virumaal.

„Ajapikku kasvaski mõte tutvustada olulist, suuresti silmaga nähtamatut pärandit tuulikus. Sel suvel avati terviklikult valminud külastuskeskus, millesse on seatud Struve meridiaanikaart tutvustav näitus. Hobi korras tuuliku restaureerimine ja ekspositsiooni sisseseadmine on olnud pikaaegne ning pühendunud töö, mille käigus on väiksest pereettevõttest saanud aktiivne maailmapärandi tutvustaja,“ ütles tuuliku kohta preemiate žürii.

Muinsuskaitseameti aastapreemiate laureaadid

Hästi restaureeritud mälestis: Padise kloostri varemete konserveerimine

Hästi restaureeritud kunstimälestis: Nõva kiriku pabervitraažide restaureerimine

Hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis: Vabaduse 12, Võru koolimaja taastamine

Uusehitis ajaloolises keskkonnas: Rakvere Pika tänava uuendamine

Kategoorias aasta leid anti välja kaks preemiat:

Aasta avastus: ajaloolis-kunstiline fotokogu trükisena „Kaagjärve Veenus“

Aasta arheoloogiline leid: vasest talb

Aasta tegu: Kuperjanovi 12, Valga restaureerimine üürimajaks

Pärandi tutvustaja: MTÜ Võivere Tuuleveski

Pärandi hoidja: MTÜ Leesi Tarwitajate Ühisus

Parim uurija: Christian Ackermanni projekti uurimismeeskond

Parim restauraator: Rändmeister OÜ meeskond

Eritunnustused

Hea koostööpartner: maksu- ja tolliamet

Elutööpreemia: Kaur Alttoa

Noore muinsuskaitsja preemia: Ragnar Nurk

Rakvere Pikk tänav nimetati parimaks uusehitiseks ajaloolises keskkonnad. Foto: muinsuskaitseamet