Mullu tehti pandipakendite tagastamises järjekordne rekord

Tallinna Ülemiste taaraautomaat. Foto: Meeli Küttim

2022. aastal tagastati Eestis 320 miljonit pandipakendit, mis on pea 30 miljonit enam kui aasta varem, mil samuti rekordkogus pakendeid taaraautomaati viidi. Keskmiselt tagastas üks Eesti elanik eelmisel aastal 254 pandipakendit. Lääne-Viru maakonnast suunati taaskasutusse 16,3 miljonit pandipakendit ehk keskmiselt 278 pakendit ühe elaniku kohta.

2022 oli juba kolmas järjestikune rekordaasta pandiga joogipakendite tagastamises. Kui 2019. aastal, mil majandus kasvas stabiilselt, tagastasid tarbijad 250 miljonit pakendit, siis aastaga kasvas see 266 miljonile. 2021. aastal jõudis tagasi ringlusse juba 293 miljonit pandimärgiga pakendit ning eelmise aasta lõpuks ületati esimest korda ajaloos 300 miljoni piir.

„Järjekordne rekordiline tagastus on märk sellest, et majanduses toimuv ei mõjuta otseselt pandipakendite tagastamist. Oluline on hoopis tarbijate aina suurem teadlikkus ja vastutustunne. Seda on näha ka tagastatud pakendite hulgast ühe elaniku kohta, mis oli 2021. aastaga võrreldes 20 võrra suurem. Selles mõttes on õige öelda, et 320 miljonit tagastatud pandipakendit näitab Eesti inimeste stabiilselt kasvanud tarbimise taustal ka suurt hoolimist keskkonnast,“ ütles Eesti Pandipakendi juht Kaupo Karba.

Pakendiettevõtjate poolt eelmisel aastal turule pandud tagatisrahaga joogipakendite ringlussevõtu määrad täitis Eesti Pandipakend järgmises mahus:

•          plastpakendid 88%

•          metallpakendid 83%

•          klaaspakend 90%

Plastpakendeid tagastati 2021. aastaga võrreldes samal määral. Metallpakendite tagastamises toimus mõningane langus (2021. aastal 89%, mullu 83%), ent klaaspakendite tagastuses selle eest 4-protsendipunktiline kasv (2021. aastal 86%). Aasta kokkuvõttes jõudis kümnest müüdud pakendist keskmiselt üheksa tagasi ringlusse – nii on see olnud kõikidel viimastel aastatel.

Eesti Pandipakend on 2005. aastal pakendiseaduse alusel loodud taaskasutusorganisatsioon, mille ülesanne on hallata ja korraldada üle-eestilist tagatisrahaga joogipakendite kogumist, transporti, loendamist, sorteerimist ja taaskasutamist. Eesti Pandipakendiga on liidetud 384 pakendiettevõtjat, 1260 kaupmeestele kuuluvat tagastuskohta ning 448 HoReCa sektori korjekohta.

Kuulutaja