Rakveres räägiti omavalitsuste võimalustest kliimavaldkonnas

Infotund toimus Rakvere Art hotelli konverentsisaal. Foto: erakogu

Esmaspäeval toimus Rakveres infopäev „Omavalitsuste säästlik areng Eestis – inspireerituna Euroopast“. Fookuse alla võeti omavalitsuste võimalused keskkonna- ja kliimavaldkonnas just omavalitsuste arengusse investeeringute kaasamiseks ja jagati praktilisi kogemusi.

Omavalitsuste tänased väljakutsed on suuresti seotud roheinvesteeringutega. Kohalikul tasandil saab võrreldes riigi või globaalse skaalaga rohepööret ära teha kiiremini.

„Rakveres on häid kogemusi, kuidas vähendada energiatarbimist ja võtta kasutusele säästlikum energiakasutus omavalitsuse asutustes,“ kommenteeris Eesti linnade ja valdade liidu (ELVL-i) aseesimees, Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami.

ELVL-i asedirektor ja Järva vallavolikogu esimehe Rait Pihelgase sõnul tuleb integreerida omavahel inimtegevuse ja keskkonna huvid. „Just omavalitsustel tuleb tihti selgitada, kuidas
keskkonnasõbralikumad lahendused töös ja elus aitavad vältida kliimaprobleemide süvenemist,“ sõnas Pihelgas.

Infopäeval tutvustati Euroopa Kliimapakti võimalusi kohalikul tasandil. Kliimapakt annab omavalitsustele ja inimestele igas eluvaldkonnas võimaluse otsida ühiselt kliimaprobleemidele suurema või väiksema mõjuga lahendusi ning neid koos ellu viia.

„Peame aktiivselt ning nutikalt, ja ka senisest suuremas koostöös otsima rahastusvõimalusi nii Eesti riigi kui ka Euroopa Liidu fondidest,“ leidis ELVL-i asedirektor ja Viimsi vallavolikogu aseesimees Jan Trei.

Rakvere linnavolikogu liikme, Euroopa Linnapeade Pakti Eesti rahvusliku suursaadiku ning ürituse eestvedaja Andres Jaadla sõnul loeb kliima- ja keskkonnaeesmärkide saavutamiseks iga samm, seda nii inimese kui kohaliku omavalitsuse tasandil. „Tuleb leida kohalikke lahendusi, mis hõlmavad tulevikku vaatavaid projekte, eksperimenteerimist, uuenduslikke koostööviise ja elutervet konkurentsi. Ainult ideid jagades ja üksteist inspireerides on võimalik tulemusi ja nende mõju mitmekordistada,“ lausus Jaadla.

Kuulutaja