Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine: hakkame tegema suuri tegusid

naiskodukaitse1

6. jaanuaril möödus taasasutatud Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnal esimene tegevusaasta. Jaoskonna esinaise Anneli Mikiveri sõnad taasasutamise päeval, et nad hakkavad suuri tegusid tegema, said tõeks ja tegevust võib hinnata väga heaks

Kristel Kitsing, Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna toetajaliige

Esimese tegevusaasta jooksul said naised ohtralt relva täristada, korraldasid heategevusmatka ja metsalaagreid ning nautisid motivatsiooniüritusi. Lisaks osalesid nad erialavõistlustel ja baasväljaõppel. Ka liikmeskond kasvas ning iga liige on leidnud organisatsioonis oma väljundi.

Naised igalt elualalt

Jaoskonna esinaise Anneli Mikiveri sõnul on väikse jaoskonna võlu selles, et liikmeskond hoiab kokku ja ühtseid eesmärke on oluliselt lihtsam saavutada. „Esimese aasta eesmärk oli korraldada võimalikult erinevaid üritusi, et liikmetel, kes alles on Naiskodukaitsega liitunud, tekiks pilt organisatsioonist,“ sõnas ta.

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna tegevliige Eha Valdna, kes enim armastab laskeüritusi, leidis, et Ebaveres korraldatud heategevusmatk ja Eipris toimunud üleelamislaager olid esimese aasta naelad. „Emotsioonid on head. Relvad mulle meeldivad ja laskmine tekitab minus hasarti,“ kommenteeris Valdna.

Igapäevaselt Väike-Maarja Vallavalitsuse rahandusosakonna juhatajana töötav Lea Matusorg on teenekas naiskodukaitsja, kes panustab organisatsiooni põhiliselt esmaabiinstruktorina ja revisjonikomisjoni liikmena. Tema jaoks on positiivne, et Väike-Maarjas üldse üle pikkade aastate jaoskond taasloodi.

„Naised on aktiivselt üritustel kaasa löönud ja seda on rõõm näha,“ sõnas Matusorg. „Ka heategevusmatk, mis Ebaveres üllal eesmärgil teoks sai, on märkimist väärt. Saime juhtida tähelepanu probleemidele, mis kogukonnas esinevad,“ kommenteeris ta. „Heameel on ka, et teist korda toimunud sügismatk on saamas juba väikeseks traditsiooniks. Oleme sinna osalema kutsunud inimesi Väike-Maarja valla asutustest, et tutvustada neile Naiskodukaitse organisatsiooni, selle tegevust ja pakkuda mõnusat emotsiooni.“

Saadud kogemus ahvatleb liituma

Väike-Maarja Gümnaasiumi inglise keele õpetaja Tuuli Saksa ütlusel meeldis nende seltskonnale sügismatk väga ja tema sõnul võiks ka talvel midagi nii toredat toimuda. „Meile meeldis väga. Põnev oli ja sain aimu Naiskodukaitsest,“ ütles Saksa. „Esmaabipunktis kinnistus teadmine Naiskodukaitse olulisusest, meie jäime seal jänni. Ma usun, et kui mul tekib veidi rohkem vaba aega, siis kaalun Naiskodukaitsega liitumist.“

Kodutütrest naiskodukaitsjaks sirgunud Anet Veia sõnul on aasta Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnas olnud mitmekesine. „Naiskodukaitses on väljundeid väga palju ja minule jäi eredalt meelde esmaabi vabariiklik erialavõistlus, kus saavutasime teise koha. Tore oli üle pika aja Naiskodukaitse Viru ringkonnale ja Kaitseliidu Viru malevale aupaistet tuua.“ Puhastusteenindaja Sirje Tiimus on väga rõõmus, et ta otsustas Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonnaga liituda, kuid tõdes, et aeg seab kõigil üritustel osalemiseks piirid. „Mulle kui suure pere emale meeldis väga, et saime üht peret ahju soetamisel aidata. Ka metsas toimunud üleelamislaager oli väga kihvt ning ootan põnevusega ka välikokakursust, millel lähiajal koos jaoskonna esinaisega osaleme.“

Lasteaiaõpetaja Mariella Treile meeldisid enim laskeüritused ja metsaõppused. „Vabariigi aastapäeval Naiskodukaitse vormi kandes tundsin, et on uhke olla eestlane.“ Ta on rahul, et on organisatsiooniga liitumise järel saanud uusi teadmisi ja kogemusi. „Peagi osalen Tapal formeerijate õppusel,“ lisas Trei.

Tulekul tähtis aastapäev

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver loodab uuelt aastalt palju. „Latti me kindlasti alla ei lase,“ kommenteeris ta. „Heategevusmatka korraldame edaspidi üle aasta. Aprilli lõpus on plaanis üleelamislaager metsas ja juulis uppuja päästmise õppus koostöös Sisekaitseakadeemia Päästekolledzhi Päästekooli kutseõpetaja Ando Vainjärvega. Septembris võtame ette kolmanda sügismatka ning kindlasti toimuvad ka motivatsiooniüritused.“

Selle aasta lõpus tuleb jaoskonna esinaise ütlusel hakata valmistuma ka Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna aastapäevaüritusteks, mil esmase jaoskonna loomisest Väike-Maarjas möödub 90 aastat. „Kuna me ei tea Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna asutamise täpset kuupäeva, siis oleme otsustanud juubelipidustuste tähistamise aluseks võtta Väike-Maarja muuseumis talletatud 10. aastapäevapidustuste plakati, kus on daatumiks märgitud 6. september 1936,“ selgitas Anneli Mikiver. „Kutsun siinkohal kõiki üles jagama teavet ja mälestusi Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna tegevusest enne taasasutamist.“

Need võib edastada Väike-Maarja muuseumisse, eelnevalt konsulteerides muuseumi juhataja Marju Metsmaniga telefonil 326 1625;  526 3831 või kirjutada Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaisele e-posti aadressil vendo@hot.ee.

 naiskodukaitse2

Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli Mikiver (vasakul) ja Lea Matusorg. Foto: Kristel Kitsing

Jaoskonna tegevliige Kaja Teder sügismatka kontrollpunktis. Foto: Aivo Urbas