Noortekeskused saavad maavalitusest toetust küsida

Noortekeskused

Lääne-Viru Maavalitsus kuulutas välja konkursi maakonna avatud noortekeskustes korraldatavatele ettevõtmistele toetuse saamiseks. Konkursi eesmärgiks on toetada avatud noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil avatud noortekeskuste projektide kaudu.

“Töö noortega on üks kõige tänuväärsemaid valdkondi, kuhu panustada. Meil on võimalus selle valdkonna arengule ja noortele suunatud võimaluste avardamisele kaasa aidata. Loodan ja soovin, et valdkondlikud eestvedajad kasutavad seda maksimaalselt. Noorsootööd on ikka kandnud tublid inimesed ja tubane aktiiv on ajapikku asendumas loovamate tegevuste ja uute lahendustega,” sõnas maavanem Marko Torm.

Toetust saavad taotleda avatud noortekeskused, kes projektikonkursi mõistes on juriidilise isiku asutus või juriidilise isiku asutuse struktuuriüksus, mis kasutab avatud noorsootöö meetodit ja vastab konkursi tingimustele.

Projektikonkursi 2015. aasta prioriteetideks on noorsootöö teenuse osutamist toetavate korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamine ja/või restaureerimine; noorte ettevõtlikkuse arendamine; noori arendavate tegevuste elluviimine ja selleks vajalike vahendite soetamine; sallivuse juurutamine; keskkonnasõbralike eluviiside kinnistamine; noorte omaalgatuslike ja jätkusuutlike ideede toetamine.

Nõutav kohaliku omavalitsuse osalus projekti kogumaksumusest on 20 protsenti.

Projektikonkursi korraldamise tingimused, toetuse eraldamise kord ja projektitaotluse vorm on saadaval Lääne-Viru Maavalitsuse koduleheküljel http://laane-viru.maavalitsus.ee/et/avatud-noortekeskuste-projektikonkurss.

Konkursil osalemiseks tuleb vormikohane taotlus koos nõutud lisadega esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil noorsootoo@laane-viru.maavalitsus.ee hiljemalt 31. märtsil kell 23.59. Konkursile esitatud projekte hindab ja teeb otsuse toetuse eraldamise kohta maavanema moodustatud komisjon.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 30. aprillil Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel.

Kristel Kitsing,

Lääne-Viru maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist

 

Foto: Heili Nõgene