Omavalitsusliit kureerib elanikkonnakaitset maakonnas

omavalitsusliit

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit arutas viimatisel üldkoosolekul mitut turvalisuse ja terviseedenduse valdkonda puudutavat küsimust, muuhulgas otsustati küsida toetust elanikkonnakaitse edendamise projektile.

Liisi Kanna

Projekti nimi on „Exchange of knowledge in civil protection“ ning see esitatakse Põhjamaade ministrite nõukogu Põhja-ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogrammi. Eelarve on ligi 10 000 eurot ning toetus sellest umbes 5000 eurot. Ülejäänud vahendid tulevad omafinantseeringust.

„Projekti eesmärk on parimate kogemuste saamine seoses elanikkonnakaitse edendamisega kohaliku omavalitsuse tasandil ning erinevate osapoolte kaasamisega tegevustesse ja otsustusprotsessi. Projekti partnerid on Jönköping Rootsist ja Vest Agder Norrast ning nendesse piirkondadesse tehakse ka õppevisiidid,“ selgitas VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi.

„Üldisemalt soovitakse projektipartneritelt õppida, kuidas nemad on konkreetses elanikkonnakaitse valdkonnas oma elanikkonda ja kogukonda kaasanud, koolitanud jne,“ täpsustas Hõbemägi.

Ta lisas, et riigi, kohaliku omavalitsuse üksuste, erasektori, kodanikuühenduste ja üksikisikute koostöös kogu ühiskonda hõlmava elanikkonnakaitse rakendumiseks on väga oluline roll kõigi osaliste võimestamisel, panustamiseks vajalike eelduste loomisel ja aktiivsel kaasamisel.

Visiitidest võtab osa iga liidu liikme ehk kohaliku omavalitsuse esindaja – kokku kaheksa inimest. Täpsem programm pannakse paika siis, kui projekt saab positiivse rahastusotsuse, mis peaks eeldatavasti selguma maikuus.

„Kuna maakondlik siseturvalisuse ja terviseedenduse valdkond on alates sellest aastast VIROLi kureerida, on see projekt hea võimalus koostöövõrgustike arendamiseks ja kogemuste vahetamiseks meie maakonna sõpruspiirkondadega,“ märkis liidu tegevdirektor.

Nimetatud valdkondade tegevused võeti üle maavalitsuselt. Liidu viimatisel istungil moodustati ka maakonna tervise ja turvalisuse nõukogud, mille tegevus varem maavalitsuse juhtida oli.

VIROLi tegevjuht Sven Hõbemägi (vasakul) ja juhatuse esimees Einar Vallbaum üldkoosolekul. Foto: arhiiv / Liisi Kanna