Õpiränne avardab maailma

lugu-opirandest1

Rakvere Ametikool tegeleb juba kolmandat aastat Virumaal õpirände vahendamisega. Vesteldes nii välispraktikal käinud eestlaste kui Eestit külastavate õpilastega kinnitasid kõik kui ühest suust – õpiränne on vajalik ning märkimisväärselt maailma- ja tööpilti avardav.

 

Keio Soomelt

 

Rakvere Haigla hooldustöötaja Sigrid on programmis osalenud nii õpirändurina kui ka vastuvõtjana. Praktikandina õppimisest tõi naine välja kaks aspekti – ühelt poolt on kahtlemata kasulik õppida teistelt, samas on vahel hea saada kinnitust ka sellele, et mõned tegevused ja töövõtted meil endil paremini läbi mõeldud.

Välispraktikant pakub vaheldust

Vastuvõtva asutuse töötaja jaoks suurendab juhendamine töökoormust. Samas saab see tasutud meeldivate emotsioonidega ja vaheldusega igapäevatöös. Märkimata ei saa jätta, et olenevalt erialast on õpiränduritest ka igapäevatöös abi – lisandunud kätepaar on ju alati vajalik!

Sigrid hindas kõrgelt ka keelepraktikat. Paljudest praktikantidest ja juhendajatest moodustub sõpruskond, kes jagab omavahel nii tööalaseid teadmisi kui ka isiklikke juhtumisi.

Olenevalt inimesest on vastuvõtja vahel ka linna n-ö turismitöötaja, kuna esimesed kontaktid ja teadmised siinsest elust-olust tulevad just temalt.

Tööandjal aitab vahetuspraktika oma tegevust analüüsida, kuna igapäevatöö lahti seletamine, eriti võõrkeeles, aitab oma töövõtteid paremini mõtestada.

Sigrid peab oluliseks, et õpiränne ei jääks pelgalt vaatluspraktikaks, kuna just isiklik kogemus aitab hiljem ka kodus tehtavas töös. Isikliku õpirände puhul tundis Sigrid kõige enam puudust just praktilisest tööst, mida oleks võinud enam olla. Õpirändes osalenu oskab vastuvõtjana märgata, mida ja kuidas paremini teha, et praktikant saaks neist nädalatest maksimaalselt kasu.

Lisaks rahvusvahelisele õpirändele võiks Sigridi hinnangul kaaluda ka riigisisest õpirännet, kuna tihti on palju õppida mitte ainult naaberriigist vaid lausa naabervallast või –maakonnast.

Naturaalsed maitsed

Oktoobris veetsid Rakveres kolm nädalat kaks õpirändurit Saksamaalt Lübeckist – Andre Bock töötas Päts OÜ-s ja Max Lehmann Matsimoka OÜ-s. Mõlemad poisid kiitsid oma tööandjaid, tuues esile hea suhtumise ja meeldiva vastuvõtu.

Eriti võlus mõlemaid tööprotsessi põhjalikkus ja toodete valmistamine maksimaalselt puhtast toorainest, kuna kodumaal kasutatakse märksa rohkem ettevalmistatud produkte.

Lisaks tööandjatele kiitsid poisid ka rakverelaste sooja suhtumist ja üsna head keeleoskust. Nende sõnul on esinenud küll üksikuid ära eksimisi ja muud turistidele omast, kuid üldjoontes on siiski igal pool vaatamata keelebarjäärile hakkama saadud.

Poiste meelest võiks muuta vaid õpirände pikkust, kuna kolme nädalaga jõuad alles vaikselt sisse elada. Põhjaliku kogemuse saamiseks oleks vaja pisut pikemat perioodi.

Õpiränne üle Euroopa

Eelmisel õppeaastal võttis Rakvere Ametikool erinevatelt erialadelt vastu kokku 32 õpilast Soomest, Leedust, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Sloveeniast ja Taanist. Seda tänu piirkonna ettevõtetele ja asutustele, kes on nõus välisriigist pärit õppuri enda juurde praktikale võtma.

Tööandjad pakuvad neile noortele võimaluse õppida ja saada kogemusi nii erialaselt kui kultuuriliselt, arendada võõrkeele oskust. Lisaks toetatakse sellega kaudselt ka Rakvere Ametikooli õppurite õpirännet – tahame ju oma õpilasigi saata välisriiki kogemusi omandama.

Eelmisel õppeaastal toimus Rakvere Ametikooli õpilastele 55 õpirännet, mille sihtriigid olid Soome, Leedu, Taani, Saksamaa Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Sloveenia ja Holland. Sel õppeaastal on õpilastele planeeritud 45 õpirännet ja septembris-oktoobris vastu võetud juba 17 välisriikide õpilast.

Õpiränded toimuvad Erasmus+ programmi raames ja toetusel.

Oktoobris veetis Rakveres kolm nädalat Saksamaalt Lübeckist tulnud õpirändur Andre Bock, kes töötas Pätsis. Foto: