Osad isikutunnistused kaotavad kehtivuse

article33653086900mPfHe

Aprillist tunnistatakse kehtetuks 3000 digitaalset isikutunnistust ja 12 000 mobiil-IDd, sest kasutusele võetakse turvalisemad dokumendisertifikaadid. Samuti aeguvad tänavu paljudel inimestel ID-kaardid. Dokumentide taotlemine muutub aga märtsis hõlpsamaks, kuna avatakse uus e-taotluskeskkond.

Kaius Mölder

Vanadel võtmetel baseeruvate sertifikaatide tühistamine on viimane samm enne lõplikult tugevama krüptograafiaga võtmetele üleminekut. 1. aprillist muutuvad kehtetuks 3000 digitaalset isikutunnistust. Muudatus puudutab neid digi-ID kasutajaid, kelle kaart väljastati enne 1. detsembrit 2014. Kui Politsei- ja Piirivalveametile (PPA) on teada dokumendi kasutaja kehtiv elektronposti aadress, saadetakse omanikule vastavasisuline teavitus.

PPA arendusosakonna identiteedi ja staatuste büroo peaeksperdi Marit Abrami sõnul peab dokumendi kasutaja pöörduma uue dokumendi saamiseks talle sobivasse PPA teenindusse. Seal saab valida, kas võtta tasuta dokument oma vana digitaalse isikutunnistuse kehtivusaja lõpuni jäänud perioodi ulatuses või taotleda uus kolmeaastase kehtivusajaga dokument, mille eest tuleb riigilõiv ise tasuda.

Mobiil-ID puhul puudutab muudatus neid kasutajaid, kes võtsid operaatori juurest mobiil-ID SIM-kaardi enne 2015. aastat ja taotlesid sellele sertifikaadid 2014. aasta jooksul. Need SIM-kaardid omavad 1024 bitise RSA algoritmiga võtmeid.

Kliendid võivad võtta operaatorilt asemele uue ja turvalisema mobiil-ID SIM-kaardi, millele saab taotleda uued mobiil-ID sertifikaadid kehtivusega viis aastat. Riigilõivu kliendid enam ise lepingu tegemisel maksma ei pea. Kõigile mobiil-ID kasutajatele, keda dokumendi kehtetuks tunnistamine ees ootab, saadetakse tema mobiilioperaatori poolt vastav SMS.

Märtsist võetakse kasutusele ka uus e-taotluskeskkond, kus saavad dokumente taotleda kodanikud, kellel on juba pass või ID-kaart. Marit Abrami hinnangul peaks see toimingut oluliselt hõlbustama.

Samas märkis ta, et käesoleval aastal on tulemas suurem ID-kaartide vahetamise laine, kuna aastal 2012 anti välja uued ID-kaardid kehtivusajaga viis aastat. Tänavu aegub peaaegu 200 000 Eesti kodaniku ID-kaarti ja 150 000 passi.

„Tuginedes varasematele kogemustele, saabub dokumentide vahetamise kõrgaeg alati suvel, ajavahemikus juuni-august. Sel ajal on paljudel inimestel puhkused ning reisitakse tavapärasest rohkem,“ täpsustas Abram.

Samuti võib märgata mõningast tõusu sügiseti, kui lastel on koolivaheajad. Lisaks tuleb arvestada dokumenditaotlejatega, kes on dokumendi ära kaotanud või seoses abiellumisega nime vahetanud ning lastega, kelle vanemad taotlevad neile üldse esmakordse dokumendi.

Korduvat ID-kaarti võib taotleda nii teeninduses, tavaposti kui e-posti teel. Teenindustes on olemas fotoboksid, kus saab mugavalt ja tasuta pildi teha, kuid foto võib ka ise kaasa võtta. Samas tasub meeles pidada, et foto ei tohi olla vanem kui kuus kuud.