Põhjused, miks kunagi ei tohiks kindlustusseltsile valetada

Kindlustusele valetamine võib õiguslike probleemide kõrval tekitada palju ebasoodsaid tagajärgi. Alljärgnevalt toome välja mõningad näited põhjustest, miks te ei tohiks kunagi kindlustusseltsile valetada.

Kindlustuspoliis on juriidiline leping kindlustusvõtja ja kindlustusseltsi vahel. Leping kaitseb omanikku igasuguste finantskahjude eest, mis tuleb kanda õnnetusest või äpardusest tingitud auto kahjustumise või kadumise tõttu. Seetõttu peaksite kindlustuspoliisi ostmisel ja ka kahjukäsitluse ajal suhtlema kindlustusseltsiga ausalt ja läbipaistvalt.

1. Poliisi tühistamine

Kui valetate või annate oma kindlustusandjale eksitavat teavet kindlustuspoliisi ostmise või uuendamise ajal, võib selle ilmsikstulekuga kaasneda teie poliisi viivitamatu tühistamine. Selline olukord tekib tavaliselt siis, kui teie pakkumisvormis esitatud teave on vale, mis muudab poliisi kehtetuks. Selle tulemusena jääb teie auto kindlustamata kuni uue poliisi ostmiseni. See võib viia õiguslike probleemideni, sest auto juhtimine Eesti teedel ilma kindlustuspoliisita on ebaseaduslik ja seda loetakse karistatavaks õigusrikkumiseks.

2. Nõude tagasilükkamine

Kindlustusselts võimaldab kahjukäsitlejal – nii asutusesisesel kui ka kolmanda osapoole ametnikul – kontrollida esitatud nõudetaotluse tõelevastavust. Enne nõude tunnustamist viiakse läbi üksikasjalik kontroll ja kui avastatakse esitatud teabe paikapidamatus, tühistatakse teie nõudetaotlus viivitamata. Seega kaotate kindlustusandja pakutava toe ja jääte autoremondi eest tasumisel omapead.

3. Õiguslikud probleemid

Kui kindlustusvõtja valetab kindlustusseltsile liikluskindlustuse lepingu ostmise või uuendamise ajal, loetakse seda kelmuseks ja pettuseks. Lepingutingimuste rikkumise korral tuleb teil silmitsi seista juriidiliste probleemidega. Kindlustusselts võib teie vastu esitada hagi ja kui see osutub põhjendatuks, võite lõpuks maksta karistuseks kopsaka rahatrahvi või sattuda isegi trellide taha.

4. Liikluskindlustusest äraütlemine tulevikus

Kui avastatakse teie poolt kindlustusseltsile edastatud valeandmed, võidakse kelmuse ja pettuse tõttu teie poliis tühistada. Samuti võite sattuda musta nimekirja, kui soovite tulevikus kindlustusandjalt muid poliise.

Kokkuvõtteks

Mõne sendi säästmiseks ei tohiks kunagi oma kindlustusandjale valetada, sest pikemas perspektiivis võib see tekitada ebasoodsaid asjaolusid ja pettuste tõttu võidakse teie vastu algatada kohtumenetlus. Selle asemel peaks kindlustusvõtja enne poliisi ostmist internetis hoolikalt võrdlema kõiki kindlustuspoliise ja -pakkumisi ning valima oma vajadustele sobivaima variandi. Kui te nüüd mõtlete, et kust leida endale sobiv liikluskindlustus siis selleks on olemas jepp.ee, kus saate võrrelda kiirelt ja lihtsalt erinevate kindlustusandjate pakkumisi.