Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse lõhe noorkalu

RMK Põlula kalakasvatustalitus asustas aprillis ja maikuu alguses Põhja-Eesti jõgedesse ning Pärnu jõkke kokku üle 149 000 lõhe noorkala.

Lõheasurkondade taastamise eesmärgil asustati Põlulast tänavu kevadel Põhja-Eesti jõgedesse kokku 28 600 kaheaastast lõhe noorkala keskmise kaaluga 78,4 grammi, neist Selja jõkke 5 200, Valgejõkke 7 000, Pirita jõkke 5 200, Jägala jõkke 5 600 ja Loobu jõkke 5 400 isendit.

Aasta nooremaid, üheaastaseid lõhe noorkalu keskmise kaaluga 20,9 grammi asustati kokku 73 800, neist Kunda jõe päritolu kalu Valgejõkke 23 100 ja Purtse jõkke 21 400 ning Liivi lahe päritoluga kalu Pärnu jõkke 29 300 isendit.

Lisaks viidi sobivatesse elupaikadesse kokku 47 300 kevadel koorunud päris väikesi, umbes 200 milligrammi kaaluvaid lõhevastseid, neist Purtse jõkke 24 100 ja Jägala jõkke 23200 isendit.

Järgmiste aastate asustamiskava täitmiseks on kalakasvanduses edasikasvatamisel Kunda ja Pärnu päritolu vastsed ja üheaastased lõhed.

Põlula Kalakasvatuskeskus on tänaseks tegutsenud 25 aastat ja seni ainus kalavarude taastamistöödega tegelev riiklik kalakasvandus Eestis. RMKga liideti Põlula Kalakasvatuskeskus 2014. aasta alguses. Alates 1997. aastast on Põlula kalakasvanduses kasvatatud ja veekogudesse asustatud kokku üle 6 miljoni mitmesuguses vanuses lõhe, meriforelli ja teiste vääriskalaliikide noorkala.

Kuulutaja

Foto: Aldis Toome