Pöördumine: Head õpetajad, õpilased, lapsevanemad

Einar Vallbaum, VIROLi esimees

Võib öelda, et elame uuel ajastul. Ajal, mil meie elu ja elukorraldust dikteerib Covid-19. Kui veel aasta tagasi valitses teadmatus, milliseks kujuneb kooliskäimine ja olukord kogu maailmas, siis nüüd oleme üksjagu kogenumad ja teadlikumad. Aasta piirangutega on olnud väljakutseks meile kõigile. Kohanemine elektrooniliste vahenditega, tehnilised tõrked seadmete kasutamisel, vanemate laste kooliskäimise piiramine ja noorematel võimaldamine ning hüpped uutele piirangutele ja tagasi on olnud proovikiviks lastele, lapsevanematele, aga ka õpetajatele ja kogu koolipersonalile.

Osade jaoks oli kohanemine ja uue olukorraga harjumine lihtsam ning teistel keerulisem. Sõltuvalt erialast, aine iseloomust, aga ka isiklikest eelistustest ja harjumustest, sotsialiseeritusest ja isiksuse omadustest. Lastevanematel ka oma põhitöö olemusest ja võimalustest ning pere dünaamikast ja kõikide pereliikmete vajadustest sõltuvalt. Üha enam sai aga selgeks, kui hea oli elu enne koroona tulekut ning kui priviligeeritud me enne seda olime.

Me kõik loodame, et see aeg tuleb tagasi ning saame taas elada piirangutevabalt. Vähemasti niipalju, kui see on meie võimuses. Et ei sulgetaks kooliuksi ja klassiruume, ei piirataks rühmatreeningute võimalusi ega keelataks tegevusi, millega harjunud oleme. Meie võimuses ei ole küll palju, kuid saame järgida elementaarseid nõuandeid: pesta pidevalt käsi, hoida piisavat distantsi üksteisega, pöörata tähelepanu oma tervisenäitajatele ning suunitleda ka teisi endid kontrollima vähimagi kahtluse või sümptomite esinemise korral. Kui me kõik seda teeme, oleme juba üsna palju ära teinud nii kooli kui ühiskonna jaoks.

Hoiame endid ja üksteist, et tavapärane koolielu saaks jätkuda!

Head kooliaasta algust!