Projekteerimisse anti üle 500 kilomeetri kiire interneti võrku

netiuudis

Elektrilevi kiire interneti võrgu ehitus on jõudnud projekteerimise faasi. Äsja lõppesid projekteerimishanked, mille alusel leidis Elektrilevi selleks aastaks projekteerijad ligikaudu 500 kilomeetri sideliinide ehitamiseks.

„Kõik projekteerimisse antud liinid ei pruugi veel sel aastal ehituseni jõuda, kuid eesmärk on 2019. aastal kiire interneti võrku ühendada vähemalt 10 000 majapidamist,“ ütles Elektrilevi sidevõrgu ehituse juht Mario Vee ning täpsustas, et esimestes piirkondades peaks võrgu ehitus algama mais.

Elektrilevi tahab viie aasta jooksul kiire interneti võrku ühendada ligikaudu 100 000 hoonet ja viia valguskaabli tehnoloogial põhineva sidevõrgu kõikidesse Eesti maakondadesse. Avatud ehk operaatorineutraalse võrgu kaudu saavad internetiteenust osutada võrdsetel tingimustel kõik sideoperaatorid.

„Esimene aasta on uue mudeli käimasaamise aasta – järgmistel aastatel on kavas ehitustempot suurendada. Nii tegime ka hanked varuga, arvestades, et intensiivse projekti käigus ei pruugi kõik projektid lõpuks kiiresti vajalikke kooskõlastusi saada ja kohe ehituseni jõuda – projekteerime teadlikult rohkem kui on valmisehitamise eesmärgid,“ selgitas Vee.

Ta rõhutas, et sidevõrgu ehitamise võtmekohaks on koostöö nii kohalike omavalitsuste kui ka maaomanikega, kelle valdusi sidevõrk läbima hakkab. „Kuna me paigaldame valguskaabli valdavalt õhuliinina olemasolevatele elektrimastidele, siis paljude maaomanike jaoks on ainsaks muutuseks see, et nende maal asuvate mastide vahel on üks juhe lisaks. Kuid osal juhtudest tuleb meil rajada ka täiesti uus trass, mis nõuab kasutusõiguse sõlmimist maaomanikuga,“ ütles Vee.

Täpsed asukohad, kuhu Elektrilevi kiire interneti võrk 2019. aastal jõuab, saavad paika aprillis. Esimesel aastal on kavasse võetud need piirkonnad, kus tulenevalt elektrivõrgu parameetritest on võimalik ehitust kiiremini ja soodsamalt korraldada, samuti on arvestatud sooviavalduste hulka.

Aprillis saab Elektrilevi jagada esmalt asulapõhist ja seejärel järguti aadressipõhist infot 2019. aasta plaanide kohta ja teavitada ka sellest, millise sammuga liigutakse järgmiste aastate ehituskavade paika saamisel ja avalikustamisel. „Mõistame, et inimestel on ootus saada võimalikult ruttu infot, kas ja millal Elektrilevi nende koduni kiire interneti võrguga jõuab. Selleks, et saaksime jagada aga asjakohaseid lubadusi, tuleb hetkel veel varuda kannatust,“ ütles Elektrilevi sideteenuste juht Oliver Ruus.

„Kindlasti soovime aga aprillis anda vähemalt esmast tagasisidet kõikidele sooviavalduse esitanutele. Samuti ei pea muretsema need, kes avaldust teinud ei ole – enne ehituse algust konkreetses piirkonnas anname e-kirjaga kõikidele piirkonna inimestele sellest teada,“ ütles Ruus ning lisas, et sooviavalduste vastuvõtmine veebilehel elektrilevi.ee/kiireinternet jääb avatuks ka edaspidi.

 

Kuulutaja

 

Foto: Elektrilevi