Täiskasvanute gümnaasium sulgetakse

Järgmise aasta augusti lõpust lõpetab Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium tegevuse, mittestatsionaarset üldharidusõpet hakkab pakkuma Rakvere Ametikool.

Liisi Kanna

Rakvere linnavolikogu kolmapäevasel istungil oli laual eelnõud Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi tegevuse lõpetamiseks. Teema on tekitanud diskussiooni, kuid volinike otsus oli üksmeelne – kool sulgetakse.

Istungil selgitas abilinnapea Laila Talunik, et kooli tegevuse lõpetamine tuleneb seadustest ning andis ülevaate protsessi senisest käigust. „Oleme Haridus- ja Teadusministeeriumilt saanud selge signaali, et riigi suund on kõik täiskasvanute gümnaasiumid viia üle ametikoolidesse, kui piirkonnas ametikool olemas on,“ selgitas Talunik.

„Juulis teatas Haridus- ja Teadusministeerium, et Rakvere Ametikoolil on võimekus korraldada mittestatsionaarset üldharidusõpet alates 1. septembrist 2020,“ täpsustas abilinnapea.

Ametikool on valmis

Raili Sirgmets Rakvere Ametikoolist kinnitas, et kool on selleks valmis. „Nagu kogu Eestis on õpilaste struktuur ka meil muutnud. Kui veel viis-kuus aastat tagasi oli valdavalt meil põhikoolijärgne õpe, siis praegu on meil 700 tasemeõppes õppijast 200 täiskasvanut,“ rääkis Sirgmets, lisades, et kutsekeskhariduse õppekavale asuvad õppima ka gümnaasiumite katkestajad, kellel saaks nüüd olema võimalus gümnaasiumi õppekava järgi õppida.

„Hakkame õpetama lisaks kutseõppeasutuse seadusele ka põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi,“ selgitas Sirgmets otsusele järgnevat muudatust.

Ka märkis ta, et lõpetajad saavad tavalise põhikooli- või gümnaasiumitunnistuse, mis ei erine täiskasvanute gümnaasiumis saadavast millegi poolest peale kooli nime. Kõik edasised võimalused on saadavate tunnistustega samamoodi tagatud.

Emotsionaalselt raske

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi kooliperes on aga õpingute ametikoolis jätkamise vastu esinenud suurt vastuseisu. Kaks nädalat tagasi esitas õpilasesindus ka volikogule pöördumise, mille kohaselt ei nõustuta kooli sulgemise kavaga.

Volikogu saali oli kogunenud ka täiskasvanute gümnaasiumi õpilasi ning muidugi koolijuht Elle Allikvee. „Me oleme enda arust väga hea kool ja nüüd järsku tuleb selline otsus. See on emotsionaalselt suur löök,“ sõnas direktor.

„Need, kes on tulnud kooli nimega Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium, tahaksid ka lõpetada sama nimega kooli, sama õppekava järgi ja samade õpetajatega,“ selgitas koolijuht õpilaste pahameele põhjuseid, lisades, et kõige olulisemaks peetakse just oma õpetajatega edasi minemist.

Ametikoolil on aga õpetajad juba olemas ning koormuse lisandumisega oleks juurde vaja vaid mõnd pedagoogi.

Sven Hõbemägi, linnavolikogu hariduskomisjoni esimees, nentis, et inimlikult on muidugi lemmikõpetajate tähtsaks pidamine mõistetav, kuid vaadata tuleb pikemas perspektiivis tulevikku. „Emotsioonid ja hirmud on arusaadavad, aga kindlasti need hirmud saavad ametikooli õpikeskkonnas taandatud,“ sõnas Hõbemägi, lisades, et ametikool on selline asutus, kes suudab ka täiskasvanud õppijale toeks olla.

„Lisaks on Rakvere Ametikoolil äärmiselt hea maine, nad on pidevalt arenenud erinevates valdkondades. Hariduskomisjon toetas otsuse eelnõud,“ sõnas Hõbemägi.

Volikogu esimees Mihkel Juhkami tõdes, et tegu on emotsionaalselt raske otsusega, mis on olemuselt isepärane.

„Päevakorra punkt, mida arutame, tuleneb seadusest – Rakvere linnavolikogu peab vastu võtma otsuse ühe kooli sulgemise kohta, mis on negatiivse varjundiga otsus. Aga iseenesest me otsime ju võimalusi, kuidas see tegutsev õpilaskond viia ühest koolist teise, et õpe jätkuks. Paraku on tegu ühelt poolt munitsipaalomandi ja teiselt pool riigi omandiga ning tavapärast liitmise-lahutamise tehet ei olnud võimalik kuidagi korraldada,“ selgitas Juhkami, et kahte kooli ei saa ühendada nagu tavapäraselt mõne kooli tegevuse lõpetamise puhul tehakse.

Volikogu võttis ühehäälselt otsuse vastu.

Alates 1. septembrist 2020 hakkab mittestatsionaarset üldharidusõpet pakkuma Rakvere Ametikool. Foto: arhiiv