Purjus mopeedijuht võib kaotada kõik juhtimisõigused

Riga-moped

Kui politseile vahele jäänud alkoholi tarbinud mopeedijuht arvab, et temalt võetakse ära ainult mopeedijuhiluba, siis ta eksib: üldjuhul jääb ta ilma kõikide kategooriate juhtimisõigustest.

Liiklusseaduse mõistes on mopeed mootorsõiduk ja mopeedijuht peab kinni pidama liiklusreeglitest, mis kehtivad nagu igale teisele liikumisvahendile. Kuna mopeed on AMkategooriasse kuuluv mootorsõiduk, siis liikluses osalemiseks peab juht olema vähemalt 14aastane ja tal peab olema autokoolis läbitud selle kategooria ettevalmistamiskursus või peab ta omama muu kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust tõendavat juhiluba. Lihtsamalt seletatuna võib Bkategooria juhtimisõiguse olemasolul mopeediga sõita, kuid omades ainult AMkategooriat, autot juhtida ei tohi.

AMkategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ei nõuta inimeselt, kes on sündinud enne 1993. aasta 1. jaanuari.

Kuidas rakendab politsei karistust mopeedijuhile, kes on liiklusest tabatud purjus peaga? Liiklusseadus näeb alkoholi piirmäära ületanud juhile sanktsioonina juhtimisõiguse äravõtmist. See tähendab, et ka mopeedijuhilt võetakse juhtimisõigus ära olenemata sellest, mis kategooria on talle välja antud.

Näiteks kui inimesel on olemas mitme kategooria luba (B-, C-, D- jne), siis purjus peaga vahele jäädes võib politsei kohtult taotleda kõikide kategooriate äravõtmist. Seega võib juhtuda, et sõidad mopeediga purjuspäi saja meetri kaugusele poodi õlle järele ja jääd pikaks ajaks ilma ka oma bussi- või veokijuhi loast.

Kui seni vaid AMkategooriat omanud mopeedijuht otsustab ühel hetkel, et soovib endale teha ka teisi juhtimiskategooriaid, siis tuleb tal arvestada, et tema n-ö ajalugu on kirjas. Mopeediga sõitmise ajal saadud karistused (siinkohal mõeldud just alkoholijoobes juhtimise eest saadud karistusi) lükkavad juhiloa taotlemise edasi, sest viimasest karistusest peab olema möödas vähemalt aasta.

Juba mõni aasta kehtinud liiklusseaduse muudatused on teinud mopeediga liiklemise reeglid selgemaks. Näiteks on tekkinud kohustus mopeed registreerida ja teha sellele liikluskindlustus. Politsei sõnul on need nõuded suurendanud mopeedijuhi vastutust ning on aidanud kaasa liikluspildi paranemisele.

 

Kaius Mölder