Raamatupidamise ajaloost

Majandusarvestuse algusaeg

Nagu uute süsteemidega ikka, oli algne raamatupidamine üsnagi primitiivne ja lihtne. Vana-Egiptuses õpetasid preestrid arvepidamiseks välja ametnikud, kes kasutasid vaaraode vara üle arvestuse pidamiseks piitsa või nööri, millel oli iga maksja kohta suuruse järgi oma nöörikene, kuhu laenude üles märkimiseks seoti sõlm. Kui võlg sai tasutud, harutati sõlm laht. Oli ka variant arvestust pidada puutükiga, sellele kriipsukesi vedades, ning sellisel juhul kustutati hiljem puutükilt võlamärge. Aja möödudes hakati kasutama arvepidamiseks juba kivist ja marmorist tahvleid.

Majandusteooria vanaisaks on vana-kreeka teadlane Aristoteles. Tema süstematiseeris majandusteadusi ning pööras tähelepanu erinevatele majandusprotsessidele ning nende kirjeldamisele.

Luca Pacioli

Tänapäevane raamatupidamine sai alguse 15. sajandi lõpul, kui 1494. aastal ilmus Veneetsias matemaatikust frantsiskaani munga Luca Pacioli esimene arvestusalane teos „Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni, et Proportionalita,” eesti keeles nimetatuna “Traktaat kontodest ja kirjenditest.” Seal ta süstematiseeris seni kasutusel olnud tehingute ülesmärkimise viise. See oli esimene kahekordse kirjendamise õpperaamat, mis aitas kaasa juhuslikkuse ja erinevuse kaotamisele arvepidajate seas. Pacioli traktaadis on 36 peatükki, mis sisaldavad väga üksikasjalikke teoreetilisi selgitusi ning näiteid praktikas.

Pacioli kahekordse kirjendamise traktaat on põhi, millele toetuvad peaaegu kõik arvestusalased kirjutised. Paciolit nimetatakse tihtipeale raamatupidamise isaks, kuigi tegelikult ta ei leiutanud oma süsteemi, vaid kogus ja süstematiseeris erinevaid majapidamistes ja kaupmeeste juures kasutusel olnud tehingute ülestähendamise viise.

Arvestuse arengu pöördepunktiks kujuneski Pacioli süsteem, mille peamine eesmärk oli hankida informatsiooni omanikule, andes aru ülesannete täitmisest ja olles krediidi andmise aluseks.

Viimaste aastasadade jooksul on kasutatud mitmesuguseid raamatupidamise süsteeme. Tänapäeva raamatupidajad võiksid majandusteoreetikute soovitusel teadlikud olla neljast aegade jooksul väljatöötatud levinumaist raamatupidamise põhisüsteemist – itaalia, saksa, prantsuse-inglise ja ameerika süsteemist.

Majandusarvestuse tänapäev

Eestis hakati rohkem raamatupidamisarvestusele tähelepanu pöörama 1994. aastal. Just siis võeti vastu alus meie tänapäevasele raamatupidamise korraldamisele. 08.06.1994 võeti vastu EV raamatupidamise seadus, mis hakkas kehtima 01.01.1995.

Loomulikult on aja edasi minnes kõik edasi arenenud ning praegu on kasutusel raamatupidamise seadus, mis võeti vastu 20.02.2002 ning mis hakkas kehtima 01.01.2003. Kehtivale seadusele on tehtud pidevalt ka seaduse muutmise seadusi, seega peab alati kursis olema hetkel kehtivate nõuetega.

Eesti raamatupidamise seadus ei määra kindlaks konkreetse süsteemi kasutamist. Iga ettevõte võib kasutada talle sobilikku mudelit. Kõige tähtsam, et raamatupidamisregistritest on võimalik teha väljavõtteid ja päringuid kontode kaupa kronoloogilises järjekorras.

Ühe- ja kahekordne süsteem

Tänapäeval on kasutusel mõlemad raamatupidamise süsteemid. Erinevus ühe- ja kahekordse süsteemi vahel seisneb korras ja viisis, kuidas kapital ja tulemused välja selgitatakse.

Ühekordse arvestuse puhul registreeritakse majandustehing raamatupidamisregistris ühe korra. Sellise andmete registreerimise tulemusel ei saa ilma varasid inventeerimata koostada bilanssi ega välja tuua majandustulemusi.

Kahekordse raamatupidamissüsteemi puhul on tagatud arvestusandmete sisemise kontrolli võimalus. Lisaks saab selge pildi majandustegevusest, ilma et peaks ettevõtte varad üle lugema. Toimunud majandustehing kirjendatakse vähemalt kahele kontole: ühe konto deebetisse ja teise konto kreeditisse.

Kokkuvõtteks

Majandusarvestuse süsteem on arenenud aastatuhandeid. See pole sugugi uue aja nähtus ning selle juured ulatuvad kaugele. Kui vanasti toimus raamatupidamine algselt igaühel omamoodi ning seejäärel suuresti Luca Pacioli järgi, siis tänapäeval toimetatakse raamatupidamise seaduse kohaselt. Kui sinu ettevõttel on tarvis usaldusväärset raamatupidajat, siis pöördu julgelt Finace Plusi poole. Võta neilt pakkumine.