Rahvapargi mänguväljak saab uue ilme

DSC_1098

Rakvere linnavalitsus on sel aastal planeerinud mänguväljakute uuendamiseks kasutada üle 30 000 euro. Suuremaid investeeringuid nõudvate väljakute ehituseks oodatakse aga välisrahastust.

Liisi Kanna

Linnaaednik Anu Otsma sõnul sai Rahvapargi mänguväljaku uuendamise idee alguse eelmise aasta sügisel. „Linnuse tüüpi mänguväljak on amortiseerunud. Tuleb uus rajada ja uued mänguvahendid seada,“ rääkis Otsma. „Rahvapark on muinsuskaitse objekt ja seepärast tuli tellida disaini poolelt väga läbimõeldud projekt.“

„Tegu on mõisaaegse pargiga ning linnus sinna miljöösse ei sobi. Uus väljak tuleb võimalikult silmapaistmatu, et ei domineeriks, aga mängufunktsioonid oleksid kaetud,“ kirjeldas linnaaednik. Uus väljak hõlmab mänguatraktsioone kuni 12aastastele lastele.

Lisaks plaanitakse sel aastal kolmel mänguväljakul vahendeid välja vahetada. „Mäe tänava mänguväljakul liumäe, linnuriigis ühe kahekohalise kiige, Lennuki linnaosas aga kiige ja liumäe.“

Mänguvahendite väljavahetamiseks on riigihange toimunud, uued kiiged ja liumäed peaksid juuli alguseks paigas olema. Rahvapargi mänguväljaku hange peaks toimuma juunikuu jooksul ning hanke õnnestumise korral valmib mänguala selle aasta jooksul.

Lennuki linnaosa ja Moonaküla mänguväljakud

  1. aastal valmis kaks Rakvere mõistes suurejoonelist projekti uute mänguplatside ehitamiseks. Ühte plaanitakse Lennuki linnaosasse, teist Moonakülla. „Need projektid tekkisid vajadusepõhiselt. Mõlemad väljakud on vananenud ning Moonakülas mänguvahendeid enam ei olegi, on vaid korvpalliplats,“ seletas Otsma.

Raha projektide elluviimiseks aga puudub. Lennuki linnaosa mänguväljaku ligikaudne maksumus oleks 300 000 eurot, Moonakülal 700 000 eurot. Üksnes linna eelarvest neid võimalik rajada ei ole, nii oodataksegi juba pikemat aega välisrahastust.

„Otsime iga päev, hoiame silmad ja kõrvad lahti. Raha ei ole kerge leida,“ rääkis abilinnapea Rainer Miltop. „Tänaseks ei ole sellist meedet, millega mänguväljakute projekte ellu viia. Aga oleme ootel. Selle aasta meetmed alles hakkasid avanema,“ tõdes abilinnapea. „Nii palju kui võimalik teeme oma rahadega, uuendades olemasolevaid.“

Mänguväljakul peaks leiduma tegevust kõigile

Linna üldplaneeringu koostamisel telliti mänguväljakute paiknemise analüüs. „Koostati ülevaade, millistele vanuserühmadele ja kus mänguväljakud asuma peaksid. Selle põhjal oleme toimetanud,“ nentis linnaaednik.

Tema sõnul ei peaks mänguväljakud üksnes lastele tegevust pakkuma, vaid andma võimaluse liigutamiseks igas vanuses inimestele. „Täiskasvanutele võiks leiduda spordivahendeid. Lennuki ja Moonaküla projektides on konkreetselt käsitletud kõiki vanusegruppe.“

Moonaküla väljakule plaanitakse trenažööride ala ning alles jääks ka korvpalliväljak. Lennuki linnaosa mänguväljak peaks saama kunstmurukattega multifunktsionaalse mänguväljaku.

Mängualad on kavandatud vanuserühmade järgi. „Suured ja väikesed päris koos mängida ei tohikski. Füüsiline aktiivsus on erinev.”

Otsma tõi uue suunana välja, et ehitatakse temaatilisi mänguväljakuid. „Üks asi on, kui paneme kusagile mänguvahendid, teine aga, kui loome ruumikujundusega lastele ideid, kuidas seal mängida,“ arutles linnaaednik. „Tahame, et väljak ei jääks väga atraktsioonikeskne, vaid arendaks loovust.“

Projekti järgi on Moonaküla mänguplats indiaani küla stiilis. Lennuki linnaosa lapsed saaksid lennuväljateemalise väljaku.

Otsma sõnul annab ka maastik ise häid mänguvõimalusi. Moonaküla mäe pindala on 17 400 ruutmeetrit, Lennuki linnaosa mänguväljak 5300 ruutmeetrit.

Rahvapargi linnuse tüüpi mänguväljak on amortiseerunud ning ei sobi mõisapargi miljöösse. Foto: Liisi Kanna