Rakke vald pöördub Riigikohtusse

vallad 2

Kui Väike-Maarja vald loodab alustada taas ühinemiskõnelusi Laekvere ja Rakke vallaga, siis viimane otsustas kolmapäeval toimunud vallavolikogu istungil pöörduda Riigikohtusse „Haldusreformi seaduse“ vastu.

Liisi Kanna

Teatavasti otsustas Tamsalu vald jätkata ühinemiskõnelusi Tapa suunal ning seni peetud läbirääkimised Pandivere valdade vahel jooksid luhta. Kuulutaja uuris, kuidas kavatsevad Väike-Maarja, Laekvere ja Rakke vald edasi minna.

Rakke valda Tamsalu otsus ei mõjutanud. „Me ei olegi ühinemisettepanekutest huvitatud. Rakke vald on üks nendest, kes plaanib minna Riigikohtusse,“ rääkis Rakke vallavanem Andrus Blok. „Meie elanike soov on, et Rakke oleks iseseisev vald.“

Kolmapäeval toimus Rakke vallavolikogu istung, kus kiidetigi otsus heaks. Kaheksa osalenud volinikku hääletas kohtutee alustamise poolt, kolm vastu ning üks jäi erapooletuks.

Laekvere-Vinni liitumislepingu mustand valmis

Ka Väike-Maarja vallavanem Indrek Keskküla tõdes, et määravaks võib saada Riigikohtu otsus. „Juhul, kui nn sundliitmise peatükid haldusreformi seaduses saavad Riigikohtus omavalitsuste poolt ümber lükatud, siis vabatahtlikud ühinemisläbirääkimised katkevad paljudes kohtades ning suure tõenäosusega ka meie piirkonnas,“ sõnas Keskküla.

Väike-Maarja valla eesmärgiks on siiski jätkata läbirääkimisi Laekvere ja Rakke vallaga nn Pandivere piirkonna ühise omavalitsuse moodustamiseks ja koostada ühinemisleping.

Kuulutaja trükkisaatmise hetkeks ei olnud küll Väike-Maarja volikoguistungi tulemused teada, ent päevakorras seisis eelnõu teha ettepanek Rakke ja Laekvere vallavolikogule, alustamaks läbirääkimisi ühise omavalitsuse moodustamiseks.

Laekvere vallavanem Aarne Laas arvas, et tulevased kohtulahendid nende läbirääkimisi ei mõjuta, kuid otsuseid võtab siiski vastu volikogu.

Laekvere vald peab hetkel läbirääkimisi Vinni suunal. Laasi sõnul plaanitakse juhul, kui Pandivere ühisvalla loomine taas päevakorda tuleb, viia läbi rahvaküsitlus, selgitamaks, kas elanikud soovivad liituda Vinni või Väike-Maarja poole. „Tamsalu äralangemine võib kallutada osa inimeste häält Väike-Maarja poolele, sest Tamsalu võis tunduda ikka väga kauge liitumispartner,“ rääkis vallavanem. Laas arvas, et paljud võivad siiski Vinni kasuks otsustada, kuid tulemust ennustada ei soovinud.

Vinniga liitumise lepingu mustand on tegelikult juba valmis. „Eks lahkhelisid on ikka. Suure ja väikese valla loogika on erinev. Viimati oli kõne all näiteks huvikoolide teema. Aga ma usun, et neid asju annab läbi rääkida,“ kommenteeris Laas.

Näiteks nimeküsimus nende liitumiskõneluste käigus aga probleeme tekitanud ei ole. „Meie tegime ettepaneku liituda Vinni vallaga, seega küsimust ei kerkinud. Mina ütleks, et nimi meest ei riku, mees nime vahel küll,“ kasutas vallavanem tuntud ütlust.

Väike-Maarja soovib rahvaküsitlust Tamsalu külades

Väike-Maarja volikoguistungi päevakorras oli aga veel üks huvitav eelnõu: muuta Tamsalu ning Väike-Maarja valla vaheline piir ning Assamalla, Koiduküla, Koplitaguse, Kullenga, Lemmküla, Loksa, Porkuni, Võhmetu ja Vadiküla arvata Tamsalu valla koosseisust Väike-Maarja valla koosseisu.

Selle eelduseks peaks eelnõu kohaselt olema nimetatud külades rahvaküsitluse läbiviimine ning elanike arvamusega arvestamine.

„Halduskorralduse muudatused peavad arvestama elanike igapäevast pendelrännet ning elutegevuseks vajalike teenuste võimalikult parimat kättesaadavust. Nende külade liitumisel Väike-Maarja valla koosseisu on võimalik tagada piirkonna sotsiaal-majanduslik areng, vajalike teenuste aegruumiline kättesaadavus ja turvalisus selle kõige laiemas mõistes,“ põhjendas Keskküla ning jätkas, „valdade piiride ümberkorraldamist nn Loksa, Porkuni Kullenga ja Assamalla piirkonnas toetab nii geograafiline paiknemine, teedevõrk kui ka ajalooline seotus. Vahemaa Porkunist Tapa linna on ligikaudu20 km ja Väike-Maarja alevikku ainult kaheksa km.“

Rakke vallavanem Andrus Blok: „Meie elanike soov on, et Rakke oleks iseseisev vald.“ Foto: arhiiv