Rakvere koeraomanikud said lemmikutele esimese jalutusväljaku

Veebruari algus tõi Rakvere koeraomanikele hea uudise – valmis kauaoodatud koerte jalutusväljak, mis rajati linnametsa äärde Päikese 9 kinnistule.

Jalutusväljak koosneb kahest omavahel piirdeaiaga eraldatud aedikust – üks suuremate, teine väiksemate koerte jaoks, kus saab oma lemmikutel lasta turvaliselt ilma rihmata joosta. Suurtele koertele mõeldud aediku pindala on ligi 1000 ruutmeetrit, väikestele koertele umbes 700 ruutmeetrit. Tagamaks koerte ohutumat sisse- ja väljalaskmist jalutusväljakule, rajati aedikute ette tambur ehk n-ö koridor.

Väljakut ümbritseb keevisvõrgust piirdeaed, paigaldatud on infotahvlid, prügikastid ja valgustus. Kevadel kui lumi sulab, saavad paika veel pingid ja koertele mõeldud atraktsioonid, et pakkuda neile väljakul rohkem tegevust.

Ettevalmistused koerte jalutusväljaku rajamiseks algasid sügisel. Linnametsnik Taavi Saare sõnul valmistas linn platsi ise ette, eemaldati suuremad kivid ja kännud, siluti maapind. Jalutusväljak rajati olemasolevate mändide alla, seega säilitati kõrghaljastus.

„Soov oli säilitada võimalikult looduslik ilme, sellepärast ei pidanud ka puid maha võtma. Kuna koerte jalutusväljak asub linnametsa ääres, kasutati väljaku ehitamise eeltöödeks osaliselt linnametsa majandamisest saadud rahalisi vahendeid. Linnavalitsuses on kokku lepitud, et linnametsa majandamisest ja hooldustöödest saadud rahalistest vahenditest suunatakse enamus tagasi linnametsa puhkevõimaluste arendamiseks ja virgestusvõimaluste mitmekesistamiseks. Et metsaga teenitud raha läheks metsa tagasi,“ rääkis linnametsnik.

Rakvere linna koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt peab koer olema avalikus kohas alati jalutusrihma otsas, lahtiselt võib koera jooksma lasta ainult spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jms eraldatud ja tähistatud maa-alal.

Kuulutaja

Väljak asub linnametsa ääres Päikese 9 kinnistul. Foto: Rakvere linnavalitsus