Rakvere linna kaasav eelarve ootab ettepanekuid

Rakvere linn ootab 10. detsembrini ettepanekuid objektide kohta, mida võiks linlaste nägemuses rahastada 2023. aasta kaasavast eelarvest.

Linnapea Triin Vareki sõnul algatas Rakvere tänavu esmakordselt kaasava eelarve, mille maht on 30 000 eurot. „Kaasava eelarve ideekorje tähendab rakverlaste kaasamist linnaeelarve üle otsustamisesse. Linnakodanike kaasarääkimine oma soovidest ja vajadusest annab omavalitsusele väärtuslikku infot ja sisendit linna elu edendamiseks. Rakverel on aega läinud, et siia jõuda, aga mul on suur rõõm, et esmakordselt nüüd saame linlasi kaasava eelarve protsessi kaasata,“ sõnas Varek ja kutsub kõiki aktiivselt ideid esitama.

Pakutav objekt või idee peab olema Rakvere linnaga seotud avalikes huvides rajatav objekt või muu idee, mis peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses, ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvele.

Ettepanekuid saab esitada igaüks, täites Rakvere linna veebilehelt leitava vormi. Ideid hindab linnavalitsuse komisjon ja nõuetele vastavad ideed pannakse rahvahääletusele, mis toimub 10. jaanuarist kuni 15. veebruarini 2023. Võidab enim hääli saanud idee.

Kuulutaja