Rakvere linnavolikogu tutvus arengukava muudatustega

Rakvere linna tänavused suurimad investeeringud puudutavad tänavate remonti, teiste hulgas saab korda Malmi tänav. Foto: Kristel Mänd

Kolmapäevasel linnavolikogu istungil toimus Rakvere linna arengukava 2023–2030 esimene lugemine. „Tegu on mõnes mõttes traditsiooniliselt orgaanilise dokumendiga – nagu linn areneb, siis ka arengukava muutub,“ märkis seda tutvustanud linnapea Triin Varek.

Arengukava ja eelarvestrateegia peab hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat. Arengukava ülevaatamise käigus hinnatakse selle täitmist, seatud eesmärkide asjakohasust ja saavutamist.

„Kõige suuremaid muudatusi puudutavad kindlasti investeeringud, mida teame, et ees ootavad,“ tõi Varek välja, lisades, et haridus- ja sotsiaalvaldkonnas on aga sisse viidud uusi teemasid, mis on seotud pigem viimase aastaga ning puudutavad ka Ukraina sõda. „Näiteks haridus- ja noorsootöö valdkonna töötajate toetamine eesti keelest erineva emakeelega õpilaste ja noortega suhtlemisel ning muud sellised asjad, mida me ei osanud ette näha,“ sõnas ta.

Investeeringute juurde tagasi tulles, tänavust aastat puudutavate suuremate investeeringutena tõi linnapea välja Malmi, Härma, Õie tänava remondi ja Ravi tänava arenduse, mis on kõik juba mingis etapis töös. „Järgmiste aastate suuremad investeeringud on jalgpallihall, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja, millega loodame küll juba selle aasta sees algust teha, ning osalemine LIFE LATESTadapt projektis,“ loetles Varek. Ta selgitas, et viimane neist puudutab Rahvaaeda – projekti raames on kavas Rahvaaia väljavoolutruubi puhastamine ja truubi seisukorra hindamiseks selleks vajalike uuringute teostamine, ühtlasi on üheks projekti eesmärgiks Tobia peakraavi ja rahvaaia truubi kokkusaamise kohas kujundada sujuv ühendus, mis vähendaks üleujutuse ohtu piirkonnas.

Arenguvajadustena nimetas Varek, et kindlasti ootavad renoveerimist haridusasutuste hooned. „See on ka üks prioriteet,“ kinnitas linnapea. „Samuti teed ja tänavad, oleme hästi kursis nende seisukorraga. Rakvere kui turismisihtkoha tuntuse tõstmine, Tsentrumi arendus toob loodetavasti elu kesklinna tagasi, oluline on kindlasti raamatukogu kaasajastamine ja kergliiklusteede rajamine,“ loetles Varek arengukavas välja toodu vajadusi.

Esimene lugemine lõpetati üksmeelselt küsimuste ning muudatusettepanekuteta. Edasi liigub dokument komisjonidesse arutamiseks.

Liisi Kanna