Rakvere Waldorfkoolis toimub avatud uste päev

avatud uksed

Viimasel ajal oleme Rakvere Waldorfkoolis märganud üha suuremat huvi meie kooli, tavapärasest erinevate õppemeetodite ja selle õppeaasta alguses avatud maja vastu. Peaaegu igal nädalal soovib keegi tulla tunde külastama ja palju on uudistajaid olnud ka eelkooli laste vanematele mõeldud loengutel.

Waldorfi õppemetoodika saab sel õppeaastal saja-aastaseks. Selle rajaja Rudolf Steiner (1861–1925) töötas välja õpetamis- ja kasvatusmeetodi, mis põhineb antroposoofilisel inimeseõpetusel. Waldorfi pedagoogika eesmärk on võimaldada lapse ainuomase individuaalsuse vaba avaldumist ja arengut.

Sünnipäevad ja külalised on alati toredad, seega kutsume kõiki huvilisi endale külla avatud uste päevale 2. märtsil. Pakume oma külalistele teadmisi Waldorfi pedagoogikast avatud loengus algusega kell 11. Samal ajal õpivad eelkooli lapsed õppimist ühes tõelises Waldorfi tunnis.

Kõige huvitavam on kindlasti töö, mida tehakse päris klassides. Kella 12st alates on õpetajad oma klassides ja näitavad laste valmistatud käsitööd, maale ja loomulikult vihikuid. Tutvuda saab meie armsa koolimaja ja erinevates klassides tehtavate töödega. Päeva lõpuks on külalised oodatud vestlusringi, et arutleda haridust puudutavatel teemadel.

Esimene Waldorfi kool rajati 1919. aastal Rudolf Steineri ja Emil Molti (1876–1936) ühisel ettevõtmisel. Emil Molt oli Waldorf-Astoria sigaretivabriku direktor ja omanik, kes avas kooli oma töötajate lastele. Kool sai ka vabriku järgi nime – Stuttgarti Vaba Waldorfkool.

Waldorfi koolis hakati rakendama tolle aja kohta väga uuenduslikke põhimõtteid, nagu samaealiste laste õpetamine koos, sõltumata nende sotsiaalsest päritolust, soost, andekusest ja tulevasest erialavalikust. Koolis välditi istumajätmist, sest siis ei olnud laps kaaslastega enam üheealine, samuti ei pandud lapsele hindeid, vaid asendati see iseloomustusega. Õppetöös pöörati suurt tähelepanu käsitööle, kunstile ja loovust arendavale kujundlikule õpetamisviisile. Paljud nendest põhimõtetest on muutunud tänapäeval üldlevinud pedagoogika lahutamatuks osaks.

Waldorfi kooli eripära oli ja on ka kooli ning lastevanemate ja lastevanemate omavaheline tihedam suhtlus ning koostöö. Paljud meie lapsevanematest kuuluvad Rakvere Vabakooli Seltsi ja teevad kooli juhtimiseks aktiivset ühiskondlikku tööd.

Rakvere Waldorfkool alustas 2011. aastal nime all Rakvere Vanalinna Kool. Tänaseks on kool saanud juba 8-aastaseks. Järgmisel aastal lõpetab põhikooli esimene meie koolis alustanud lend. Tulge vaatama ja uudistama, kuidas meil läheb!

 

Rakvere Waldorfkool

 

Uue kuue saanud Rakvere Waldorfkool ootab külalisi.

Foto: Rakvere Waldorfkooli arhiiv