Rakverlastel tuleb lennukimüraga leppida

LENNUNDUS

Viimasel ajal on sagenenud päevad, mil Rakvere kohal kostab taevast üsna häirivat lennukimüra. Ilmselgelt on tegemist sõjalennukitega, mis mitte lihtsalt ei lenda linna kohalt üle, vaid teevad manöövreid ja teinekord kuuleb reaktiivmootorite müra 15-20 minutit järjest.

Aivar Ojaperv

Millega on tegemist? Kas liitlasvägede hävituslennukid käivad üle Rakvere võimalikke piiririkkujaid püüdmas või on neil siin mõni muu asi ajada? Selliseid „mürapooltunde“ kuuleb pea igal tööpäeval ja mõni kord mitu korda päevas.

2-4 hävitajat linna kohal

„Jah, tõepoolest 10. ja 11. augustil toimusid Rakvere ümbruse õhuruumis Ämari lennubaasis baseeruvate hävitajate harjutuslennud,“ vastas Kuulutaja järelpärimisele Eesti õhuväe kõneisik Alar Laats. „Hetkel asub Ämaris neli Ühendkuningriigi õhuväe hävitajat Eurofighter Typhoon. Lennukid sooritavad tööpäeviti plaanipäraseid harjutuslende. Harjutuste ajal on tavaliselt korraga õhus kaks kuni neli hävitajat.“

Laatsi sõnul on Eestis kaitseväe harjutuslendudeks määranud kindlad piirkonnad ja üks neist asub Rakvere kohal (vaata lisatud kaarti). „Rakvere linn jääb harjutusalasse EETSA1 ning seetõttu selles harjutusalas lennates lendavad hävitajad aeg-ajalt ka Rakvere linna lähialas,“ selgitas ta. „Niisugust lennumarsruuti, mis ühestki asustatud punktist üle ei kulgeks, pole Eesti õhuruumis paraku võimalik teha. Et võimalikult vähe elanikkonda häirida, püüame lennumarsruute hajutada. See tähendab, et püüame vältida lennumarsruutide suurt kuhjumist ühe või teise asustatud punkti kohale. Seetõttu lendavad mõnikord hävitajad Rakvere lähikonnas, mõnikord aga teiste harjutusalas olevate linnade, asulate ja külade lähialades.“

Kuigi lendudega kaasnev müra võib tsiviilisikule tunduda tüütav, jääb see Laatsi kinnitusel lubatud normi piiresse.

„Harjutusalal EETSA1 lubatud madalaim lennukõrgus on 5000 jalga ehk veidi rohkem kui poolteist kilomeetrit,“ ütles ta, lisades, et Rakvere kohal toimuvad lennud pole seega nn. madallennud. „Madallennud toimuvad mitte madalamal kui 500 jalga (umbes 152 meetrit). Kuna madallendude puhul on müratase problemaatiline, siis oleme teinud neile mürauuringuid. Mõõtmistulemused näitavad, et madallendude puhul on müratase veidi alla lubatud normtaset. Seega pole kahtlust, et 1,5 km kõrgusel lendavate hävitajate müra jääb kaugele allapoole lubatud taset.“

Kas harjutuslennud kätkevad endas ka mõningast ohtu? „Meie lendude puhul on ohutustase kordades kõrgem kui autoliikluse puhul Eesti vabariigis,“ kinnitas Alar Laats.

Harjutuslennud jätkuvad

„Püüame Rakvere ümbruskonna õhuruumis lennata nii vähe kui võimalik,“ lisas ta lõpetuseks. „Paraku ei saa me aga katkestada lennutegevust harjutusalas EETSA1 täielikult ning seetõttu võib ka edaspidi Rakvere linna ümbruskonnas näha meie või meie liitlaste lennukeid. NATO hävitajate lendamine Eesti õhuruumis on ju selle garantiiks, et Vene impeeriumi sõjalennukid meie taevas enam kunagi ei lendaks.“