Rajaleidja keskus Lääne-Virumaal sai aastaseks

Rajaleidja

Kooliaasta alguses täitus aasta Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse avamisest Rakveres.

SA Innove koondab üle Eesti 16 Rajaleidja keskust. Sarnaselt kõigi teistega võib Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse poole pöörduda, kui lapsel või noorel on tekkinud probleemid õppimises või suhtlemises ning lasteaed või kool on abistamisel oma võimalused ammendanud.

Millal tulla?

Rajaleidja karjäärispetsialistide juurde on oodatud kõik 7-26aastased noored, kes soovivad infot, nõu või tuge eneseleidmisel ning sellest lähtuvalt asjakohaste hariduse ja tööelu otsuste tegemisel.

Õppenõustamise teenuste saamiseks soovitame esmajärjekorras pöörduda oma lapse lasteaeda või kooli. Meie saame omalt poolt kooli või lasteaeda nõustada ning kui on abi vaja, ootame teid Rajaleidja keskusesse.

Kui te pole kindel, kelle poole pöörduda, võtke meiega ühendust ning aitame leida õige spetsialisti. Rajaleidja keskus asub Rakveres aadressil Tallinna 21. Keskuse infotelefon on  58860707 Teised kontaktid www.rajaleidja.ee/laanevirumaa.

Lapsevanemale, lapsele või noorele ja haridustöötajatele pakuvad abi eripedagoog, logopeed, psühholoog ja sotsiaalpedagoog. Seda ka siis, kui lapse või noore paremaks käekäiguks ja õppimiseks on vaja nõustamiskomisjonil leida sobiv õppekorraldus.

Kõik Rajaleidja keskuse teenused on tasuta.

Kuidas aasta läinud on?

Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse spetsialistid nõustasid eelmisel õppeaastal karjäärivalikutes ligi 2000 kuni 26aastast noort inimest. Karjääriteenuseid on osutatud maakonna põhikoolide 7.-9. klassi ning gümnaasiumi lõpuklassidele.

Noortel on olnud võimalus osaleda infoloengutes ja grupinõustamistes ning saada vastavalt soovile individuaalset karjäärinõustamist. Haridus- ja kohaliku omavalitsuse töötajad ning lastevanemad pöördusid keskusesse 900 lapse ja noore õpinguid puudutavates küsimustes nõu ja abi saamiseks.

Põhjusi on olnud mitu: suhtlemisprobleemid rühmakaaslastega lasteaias, puuduvad häälikud kõnes, takistused lugemisel ja kirjutamisel, keerulised suhted koolikaaslaste, vanemate või õpetajatega, söömis- ja ärevushäired, õpiedutus koolis.

Koostöö maakonna lasteaedade ja koolidega on olnud tõhus. Hariduslike erivajadustega laste märkamisel ja õigeaegsete tugimeetmete rakendamisel  on väga suur roll lasteaedadel. Kuigi lasteaedades tuntakse puudust logopeedidest ja eripedagoogidest, oleme püüdnud lasteaiaõpetajate ja keskuse õppenõustajatega jõuda iga abivajajani. Koolides loodud tugisüsteemid ja hariduslike erivajadustega laste toetamiseks pakutavad tugimeetmed on ebaühtlasema tasemega. Probleem on tõsine: psühholooge, logopeede ja eripedagooge ei jagu haridusasutustesse kogu vabariigis.

Abi vajavate laste ja noorte hulk on suurenenud. Selle taga on teadlikumad lastevanemad ja nende julgus abi küsida ning õpetajad, kel oskus varakult märgata ja probleemidega tegeleda. Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse meeskonnal on olnud töine aasta, kuid rõõm lapse õnnestumisele kaasaaitamisel lasteaias või koolis korvab nähtud vaeva. Ootame teid Rajaleidja keskusesse.

Merle Kodu,

Lääne- Virumaa Rajaleidja keskuse juhataja

Lääne-Virumaa Rajaleidja keskuse meeskond. Foto: Rajaleidja