Riigikooli asukoht Lääne-Virumaal pole ikka veel selgunud

Kadrina

Asjasse puutuvad ringkonnad lootsid, et lõppeval nädalal saab selgeks, kuhu Lääne-Virumaale luuakse riigikool, kuid valitsusevahetus lükkas otsustamisprotsessi vähemalt kahe nädala võrra edasi.

Teatavasti on kõige suuremat initsiatiivi riigikooli saamise vastu üles näidanud Kadrina vald, mis on vastu võtnud ka sellekohalise volikogu otsuse. Nimelt on valla soov, et Kadrina Keskkooli baasil moodustataks riigi hallatav gümnaasium.

Riik omakorda on pakkunud, et riigigümnaasium peaks asuma maakonnakeskuses Rakveres, kuid Rakvere linn on selle vastu, soovides jätkata kahe eraldiseisva ja linna haldusalasse kuuluva gümnaasiumiga. Lääne-Virumaa riigigümnaasiumiks on end pakkunud ka Haljala Gümnaasium, kuid selle soovi lükkas riik tagasi.

“Hetke seisuga taotleme riigigümnaasiumit Lääne-Virumaal vaid meie,” kinnitas Kadrina vallavanem Erich Petrovits. “Hetkeks on otsustamine siiski päevakorrast maas, sest uus minister tahab end asjaga rohkem kurssi viia.”

 

Aivar Ojaperv