Kool näitab õppekava kunsti kaudu

waldorfnaitus

Rakvere Eragümnaasiumi koostöö Tampere Rudolf Steineri kooliga jätkub kunsti kaudu. Rakveret väisas Tampere kunsti- ja filosoofiaõpetaja Marja Suurla, kes tõi siia ka õpilastööde näituse.

Tekst: Maris Marko

Soome õpetaja külaskäik oli jätkuks eragümnaasiumi õpetajate õppereisile Tamperesse. Marja Suurla juhendas Rakveres kahte töötuba, tutvustas Waldorfi- ehk Steinerikoolide lähenemist kunstiõppele.

„See, et kunstiained toetavad põhiaineid, ei olnud mõttena võõras juba väga vanal ajal,“ ütles Marja Suurla, kelle sõnul on loovuse arendamine Steinerikoolide üks tugevamaid külgi. „Selles pedagoogikas püütakse säilitada laste kaasasündinud loovust, et nad tulevikus oma valitud ametis saaksid loovalt tegutseda.“

„Steinerikoolile on ette heidetud, et see kasvatab kunstnikke. Tegelikult kasvatame kunsti abil nägema inimesi elu loovuse kaudu,“ rõhutas Suurla.

Rakvere Eragümnaasiumi õpetajatel oli võimalik Marja Suurla juhendamisel õppida tahvlile joonistamise võtteid, töötuba toimus ka lastevanematele ja lastele, õpiti vahakriitidega joonistama. Eragümnaasiumi pedagoogid ei ole enamasti Waldorfi meetodi õpetajaks õppinud.

Marja Suurla tõi Rakveresse kaasa Tampere Rudolf Steineri kooli õpilastööde näituse, kus on väljas näidised 12 kooliaasta jooksul valminud joonistustest ja akvarellidest. Suurla sõnul ei valitud kõige ilusamaid töid, vaid pigem on näituse eesmärk anda kunsti kaudu ülevaade õpilaste arengust, õppeprotsessist ja õppekavade seotusest. Näitust vaadates saab aimu, mitmendas klassis õpitakse antiikajalugu, millal on õppekavas sipelgad, millal kalad. Ehkki Suurla väitel kooli eesmärkide hulka kunstnike kasvatamine ei kuulu, kinnitab piltide kõrge tase, et noored võiksid vabalt ka sel alal toime tulla. Maailmataju arendab selline kunstiõpe kindlasti.

Õpetaja Lena Jaago sõnul on Rakvere Eragümnaasiumis praegu suudetud selle metoodika järgi õpetamine sisse viia 1.-4. klassini. Jaago sõnul võiks selle suunaga ka jätkata ning kui aineõpetajad ei suuda kunsti oma ainega siduda, siis võiksid toetada kunstiõpetajad. Tamperes hakkab kunstiõpetaja tunde andma alles 9. klassis.

„Laste õpetamine on alati väljastpoolt sisse suunatud, aga kui me loovust tahame äratada, siis peab väljast tulema impulss ja loovus lapse seest,“ märkis Jago

Tampere laste tööde näitust saab aprilli lõpuni näha eragümnaasiumi algklasside majas. Näitus on avatud kõigile huvilistele.

FOTO: Marja Suurla tutvustas näitusel iga pildi seotust õppekavaga. Foto: Maris Marko