Sõmeru vallas oli loomulik iive positiivne

someru elanikud

Sõmeru vallavalitsus avalikustas oma statistilise elanike arvu.

1.jaanuari seisuga on rahvastikuregistri andmetel vallas 3460 elanikku, neist 1710 meest ja 1750 naist. Kuni 18aastased noored moodustavad elanikkonnast 18 protsenti, tööealised inimesed 60 protsenti ja pensionärid 22 protsenti.

Sõmeru vallas sündis 2015. aastal 42 last, suri 30 inimest. Vallavalitsuses registreeriti möödunud aastal kahe kaksikutepaari sünd.

Valda saabus teistest omavalitsustest 135 inimest. Rakvere linnast asus Sõmeru valda elama 54 inimest, Rakvere vallast 10 inimest. Soomest naasis 13 inimest. Ülejäänud elanikud kolisid Sõmeru valda mujalt Eestist.

Vallast lahkus 171 vallaelanikku, neist 64 inimest registreeris oma uue elukoha Rakvere linnas, 16 inimest kolis Rakvere valda, 31 inimest lahkus Harjumaale. Välismaale läks 16 vallaelanikku. Ülejäänud 44 inimest asusid elama erinevatesse Eesti omavalitsustesse.

Vallaelanike arv vähenes möödunud aastaga võrreldes 32 inimese võrra.

 

Kuulutaja

 

Sõmeru vallamaja. Foto: arhiiv