Täiskasvanud õppurid said tunnustada

24. oktoobril toimus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus täiskasvanuhariduse maakondlik tunnustamisüritus, mis leidis aset juba 22. korda.

Elukestva õppe propageerimiseks on ellu kutsutud TÕN ehk täiskasvanud õppija nädal, mis leiab aset oktoobri teisel nädalal, kuid valdkonnaga seotud tegevused toimuvad aasta läbi. TÕN kuulub MTÜ ETKA Andrase tegevuste alla. Antud organisatsioon teeb koostööd Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

TÕN-i edukaks läbiviimiseks on moodustatud tugivõrgustikud kõigis 15 maakonnas. Lääne-Virumaal kuuluvad meeskonda Rajaleidja, Töötukassa, Tugila, Kaitseliidu, VIROL-i, Rakvere Ametikooli, Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudi esindajad ning raamatukogud, lasteaiaõpetajate ja kohalike omavalitsuste esindajad.

Täiskasvanuhariduse raames tunnustatakse kord aastas nii vabariiklikul kui maakonna tasandil aasta õppijat, õpitegusid ning õppijasõbralikku tööandjat ja koolitajat. Lääne-Virumaal tunnustati käesoleval aastal maakonna tasandil nelja kategooria kõiki nominente, välja kuulutati ka eripreemiad ja esinumbrid.

ETKA Andrase tänukirjad andis üle Lääne-Virumaa täiskasvanuhariduse koordinaator Tiiu Säbel. „Tänan kõiki nominente, nende esitajaid ning oma vabatahtlikku meeskonda, kes seisavad hea selle eest, et elukestva õppe tegevused toimuksid ning saaksid vääriliselt tunnustatud,“ avaldas Andrase esindaja tänu.

Oma head soovid edastasid ka omavalitsuste, Rakvere Ametikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse Instituudi, VIROL-i ning nominentide esindajad.

Üritusele andisid vürtsi Rakvere Reaalgümnaasiumi noored Erling Eding, Romi Liiv ja Lyandra Pihkva Tiina Kippeli eestvedamisel. Muusikalist vahepala pakkusid Rakvere Muusikakooli õpilased Artur Roditšenko, Kaisa Lee Vaiknemets, Kristjan Tropp koos kontsertmeister Darja ja Artjom Roditšenkoga.

Lääne-Virumaa 2019 õppijasõbralikuma tööandja nominente oli tänavu üks – Jeld-Wen Eesti AS. Kandidaadi esitajajaks oli Rakvere Ametikooli koolitusjuht Ülle Tooming.

Koolitaja nominente oli maakonnas käesoleval aastal kaks. Üheks neist Tiina Mäeks Rakvere Ametikoolist – õppurid on valinud Tiina Mäeksi mitmel aastal koka eriala parimaks õpetajaks Rakvere Ametikoolis. Teine tubli koolitaja oli Eva Vahtramäe, kes on olnud maakonna täiskasvanute koolitaja üle 20 aasta, peamiselt ettevõtluse ja turunduse valdkonnas.

Aasta õppija kaheksa nominendi hulgas oli sellel aastal neli eripreemia saajat, kuid ära märkimist väärivad kõik. Tunnustatute hulka kuulusid Aegviidu lasteaia õpetaja assistent Jane Vaarik, Tapa valla sotsiaalhoolekande spetsialist Anne Klettenberg ja MTÜ Aaspere Külakoda juhatuse liige Regina Kuuskla.

Õppija nominentidest pälvis sädeinimese eripreemia Ave Holm – Sõmeru Põhikooli söökla juhataja-kokk. Ave ütleb enda kohta: „Ma ei taha keeta suppi nii, et ma seda tööd enam ei armasta!“ Sellepärast läkski ta õppima uut ametit. Uus õpitud eriala sotsiaalvaldkonnast täiendab tema igapäevaelu ja pakub uusi väljakutseid.

Haljala Kooli keraamikaringi juhendaja ning ettevõtja Eike Ülesoo pälvis õppija loomingulisuse eripreemia. Eike Ülesoo õppis Eesti Kunstiakadeemia Avatud Akadeemias raamatuillustratsiooni kursustel, sai sealt julgustust ning osales oma piltidega ka erialasel konkursil ja saavutas suure äramärkimise ning näitusel esinemise Poolas.

Kristel Lehtme, Väike-Maarja raamatukogu direktor sai eripreemia raamatukoguhoidja kutsetunnistuse omandamise eest.

Triin Toming, OÜ Metallituba juhatuse liige sai aktiivsuse eripreemiaga. 2018. aastal lõpetas koostelukksepa erialal OÜ Metallituba baasil moodustatud õppegrupp. Koos ettevõtte meesperega võttis ta nõuks koolipinki istuda töökohapõhises õppevormis. Triin Toming toetas aktiivselt oma ettevõtte töötajaid, et lõpptulemusena sooritada kutseeksam.

Lääne-Virumaa 2019. aasta õppija esinumbriks sai Mario Mikvere – Rakvere valla IT nõunik. Mario Mikvere on pakkunud Rakvere Vallavalitsusele ja allasutustele infotehnoloogiaalast tuge alates 2004. aastast, töötades samal ajal ka Rakvere Ametikoolis õpetajana. Alates aastast 2018 töötab ta põhikohaga Rakvere Vallavalitsuse IT-nõunikuna. Mario Mikvere lõpetas 2019. aasta juunis Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis majandusinfosüsteemide korraldamise kolmeaastase rakenduskõrghariduse õppekava. Ta on oma kahelapselise pere isarolli ja täiskohaga kutsetöö kõrvalt nominaalajaga saavutanud suurepäraseid õpitulemusi.

Õpiteo nominente oli kaks. Õpitegu on selline ettevõtmine, kus ühistegevuse kaudu saavad täiskasvanud uusi oskusi, teadmisi ja õpikogemusi.

Õpiteo tänukirja sai Haljala raamatukogu kirjandusring. 1995. aastal lõi Haljala raamatukogu aktiiv eesotsas Salme ja Külli Heinlaga kirjanduslike kohtumiste klubi. Haljala raamatukogu kirjandusring on kultuuri- ja kirjandushuvilisi ühendav ettevõtmine. Ürituste ja väljasõitude korraldajaks on Haljala raamatukoguhoidja, 2014. aastast Maiga Parksepp.

Lääne-Virumaa 2019. aasta õpiteo esinumbriks valiti MTÜ Kotli Maja disainkoolitused. MTÜ Kotli Maja viis tänavu läbi disainkoolituse projekti „Kogukonna visuaalse identiteedi kujundamine, oskuste arendamine“, kus graafilise disaineri ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõu Maris Lindoja juhendamisel õpiti visuaalse identiteedi kujundamise põhitõdesid. Koostöös Maris Lindojaga valmis MTÜ Kotli Maja logo. Ühiselt loodud visuaal esindab ühingu eesmärke koguda ja tutvustada Väike-Maarjas Kotli majas arhitekt Alar Kotli perekonna pärandit. MTÜ esindaja Kadri Kopso andis kohalolijatele ülevaate Kotli Maja renoveerimisest ning nende tegevustest ühise katuse all.

Kuulutaja

Ühispilt. Foto: erakogu