Täna peetakse sanditamisfestivali

sanditamisfestival

Täna toimub Euroopa kultuuripärandiaasta raames üleriigiline maskeerimis- ja sanditamisfestival „Hakkame santima“, joostakse marti ja Eesti eri paigus toimuvad mardipeod. 10. novembril on sanditamiskonverents ja 11. novembril suur perepäev ning kontsert Tartus, kus lisaks eestlastele astuvad üles folklooriharrastajad Venemaalt, Lätist ja Itaaliast.

Kas teadsid, et lisaks kadri- ja mardisantidele käisid Eestimaal ringi veel ka näiteks hingesandid, jõulusokk, üksik ketrajaeit, krutskiline kadrihani ja paljud teised põnevad tegelased?

Sügistalvisel ajal sanditamas käimine ja enda maskeerimine on üks iidne ning kõikidele läänemeresoomlastele omane kujutelm. Pea iga põlisrahva kultuurist võib leida paralleele meie kadri- ja mardisantidele, olgu selleks siis näiteks Tiibeti kloostrites tehtavad rituaalsed maskeeritud pühad tantsud Losari festivali ajal, Itaalias Sardiinia piirkonnas ringi liikuvad lambanahkadesse mässitud ja puidust looma- ning inimese maske kandvad sandid või Baierimaal jõulude aegu ringi liikuvad hirmutavad Krampuse-karakterid.

Sanditamisfestivali eel on toimunud ja toimuvad koolitused Eesti eri paigus. Üleriigiline mardisandijooksmine Euroopa kultuuripärandiaasta puhul on ellu kutsutud selleks, et säiliksid meie enda mitmekesised sanditamistraditsioonid just perede, noorte ja teiste inimeste elavas kasutuses.

Sanditamisfestivali raames toimub ka kogumiskonkurss „Märka marti!“, oodatud on fotod, lühifilmid ja lood eestimaalaste kohalikust elavast maskeerimis- ja sanditamiskombestikust nagu mardi- ja kadrisandis käimine, sokujooksmine aastavahetusel, jõulu- ja vastlasandid. Lisaks on oodatud vanad fotod sealhulgas ka mitte enam elavas kasutuses olevast sanditamisest nagu näiteks hingesandid või sokujooksmine jõulude ajal.

Üleriigilist mardisandijooksmist Euroopa kultuuripärandiaasta raames veab eest Eesti Folkloorinõukogu koos Rahvakultuuri Keskusega.

Rohkem infot üleriigilise sanditamisfestivali kohta leiab veebilehelt www.mardipaev.com ja FBst facebook.com/hakkamesantima/.

Kuulutaja

 11. novembril Tartus toimuval kontserdil astub üles lätlaste mardisandikombestikku ning ka juba Eestis kadunud hingesantide kombestikku tutvustav folklooriansambel „Banga“ Riiast.

Foto: www.mardipaev.com