Tapa bussipeatus viidi ajutiselt uude kohta

ajutine bussipeatus Tapal

Septembri lõpuni väljuvad Tapal bussid Pikalt tänavalt otse vallavalitsuse hoone vastast. Asukoha muutuse põhjustasid teekatte taastamistööd bussijaama hoone ümber, kus uuendatakse nii teekatet kui liikluskorraldust.

Tõnu Lilleorg

Vallavalitsuse liikluskorraldusspetsialist Jaanus Mumma ütles, et ajutise peatuspaiga valikul sai määravaks suhteline lähedus rongipeatusele ja ka see, et asukohas on busside peatumiseks sobiv teelaiendus parkimistasku näol juba olemas.

Busside sõiduplaanid on pandud välja kohe sealsamas olevale teadetetahvlile. Ajutisest bussipeatusest 50 meetrit raudtee poole asub nüüd ka ajutine taksopeatus, mõlemad peatused on tähistatud liiklusmärkidega.

Bussipeatus koliti ümber eelmisel nädalal. Pika tänava Saiaäri müüja Leena märkis, et selle aja jooksul on olnud märgata läbimüügi suurenemist. „Eks inimesed tahavad ikka bussiootamise ajal saiakesi ja karastusjooke osta,“ arutles ta.

Ajutisest peatusest paarisaja meetri kaugusel Turu tänava kortermajas elav Taimi ütles, et muutunud bussipeatuse asukoht teda ei häiri ja tal on nüüd isegi ligem bussi peale minna. „Kahju on ainult Grossi poe kõrval olnud suurte puude mahavõtmisest,“ kommenteeris ta kogu kesklinna haaranud tee-ehitustöid. „Need olid ilusad puud ja kellegi istutatud, uute puude kasvamine võtab aega,“ sõnas naine.

Kui bussijaam taas avatakse, on selle lähedusse rajatud uued liikluskorraldusvahendid, mis suurendavad jalakäijate ohutust. Nii saab bussijaamast Grossi Toidukaubad kaupluseni viiv ülekäigurada mõlemale poole künnised, millest ülesõitmiseks peavad autod hoogu maha võtma. Samuti tõstetakse teepinnast kõrgemale bussijaama lähistel olevale ringristmikule rajatavad jalakäijate ohutussaared, mis ehitatakse tänavakividest ja on praeguseks suures osas juba valmis.

Abivallavanem Andrus Freienthali sõnul on kogu käimasolev kesklinna tee-ehitus kantud jalakäijate mugavuse suurendamise põhimõttest, millest loodetavasti ka autojuhid aru saavad.

Mõneks ajaks väljuvad Tapal bussid Pikalt tänavalt. Foto: Tõnu Lilleorg