Tapa jaamahoone saab lähiaastatel renoveeritud

Eesti Raudtee ja Tapa vallavalitsus allkirjastasid äsja ühise koostöö kokkuleppe. Leppe kohaselt jääb Eesti Raudtee ülesandeks rekonstrueerida kolme aasta jooksul Tapa jaamahoone ja veetorni katus, fassaad ja avatäited ning välja ehitada jaamahoone kasutusele võtmiseks vajalikud kommunikatsioonid.

Tapa vallavalitsus peab leidma hoonetele avaliku kasutuse ja korraldama vajalike siseruumide ja tehnosüsteemide väljaehituse.

Raudteejaama hoone on kasutuseta seisnud juba viimased 17 aastat. Aastal 2004 lõpetati selle kasutamine jaamahoonena, pärast seda on hoones toimunud teatrietendusi ja kontserte. Aastal 2017 tunnistati AS Eesti Raudteele kuuluv Tapa jaamahoone kultuuriministri käskkirjaga kultuurimälestiseks.

Koostöölepingu allkirjastasid 7. juulil jaamahoones Tapa vallavanem Riho Tell, Eesti Raudtee nõukogu juhatuse esimees Kaido Zimmermann ja Tapa vallavolikogu esimees Maksim Butšenkov, kohal oli ka  majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Kuulutaja

Tapa jaamahoone. Foto: Tiiu Heinsoo