Tapa vald maksab perearstidele toetust

Esmaspäeva õhtul võttis Tapa vallavolikogu vastu määruse „Perearstide toetamise kord“, mille eesmärgiks on Tapa vallas tegutsevate perearstide töö soodustamine.

Toetama hakatakse nii Tapa vallas tööd alustavaid kui ka juba praegu igapäevaselt tegutsevaid perearste. „Kuigi perearstide tegevust rahastab Haigekassa, on ka kohalikul omavalitsusel huvi tagada oma elanikele perearstide olemasolu,” sõnas Tapa abivallavanem Ene Augasmägi.

Toetust saavad ka Tapa vallas tegutsevad välisriigist saabunud üldarstid, kes on Terviseameti poolt määratud asendussüsteemi kaudu mentori toel tööle asunud perearstisüsteemis.

Uue korra koostamisel lähtuti sellest, et välisriigist saabunu joaks on oluline keeleõppe toetamine. Samuti võib see abiks olla kohalikele perearstidele, kes vajavad ehk hoopis vene keele õpet, et oma tööd veelgi efektiivsemalt teha. Alustava perearsti ja välisriigist saabunud üldarsti jaoks on suureks toeks ka elamispinna tagamine ja kommunaalide eest tasumine.

Võimalikud toetused jagunevad kolmeks: iga-aastane toetus tegutsevale perearstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000 eurot aastas; ühekordne toetus perearstile Tapa vallas tegevuse alustamiseks kuni 5000 eurot; ühekordne toetus välisriigist saabunud üldarstile tegevuskulude osaliseks katmiseks kuni 1000 eurot.

Perearsti soodustus on alustava perearsti või välisriigist saabunud üldarsti keeleõppe ja elamispinnaga seotud kulude hüvitamine vastavalt kuludokumentidele ning elamispinna tagamine vastavalt vajadusele.

Augasmägi sõnul on perearstide roll unikaalne, sest läbi esmatasandi arstiabi on võimalus märgata inimese terviseprobleemi õigel ajal ning just perearst saab inimest vajadusel edasi suunata. „Oleme seisukohal, et läbi perearstide toetamise ja soodustuste pakkumise suudame tagada igale Tapa valla elanikule kättesaadava perearstiabi,” selgitas abivallavanem.

Määrus „Perearstide toetamise kord“ võeti vastu 21 poolt häälega. Erapooletuid ja vastuhääli polnud.

Volikogu esimees Maksim Butšenkov oli hääletuse tulemustega rahul ja sõnas: „Minul on väga hea meel, et volikogu tegi julge sammu perearstide probleemi lahendamiseks. Loodame, et see samm toob arste valda juurde ning teenuse kättesaadavus paraneb oluliselt.“

Kuulutaja