Tarbijamäng ei pruugi alati aus olla

Untitled

Eelmisel aastal laekus Tarbijakaitseametisse paar tosinat kaebust eksitavate tarbijamängude kohta, neist vähemalt iga neljas puudutas Facebookis toimunud mänge. Samas esineb juhtumeid, kus eksitav info hakkab levima mängu korraldajast sõltumatult – ka näiteks Kuulutaja peatoimetaja pidi möödunud nädalavahetusel tegelema eksliku info ümberlükkamisega.

Aivar Ojaperv

Tõenäoliselt jõuab kõikide Facebooki kasutajateni hulgaliselt üleskutseid panna mingile lehele „like“ ja seda oma ajajoonel sõpradele jagada, et osaleda auhinnaloosis. Eriti rohkelt korraldatakse selliseid loose jaanipäeva eel ning auhindadeks on midagi temaatilist. Paraku jäävad jagajad lubatud auhinnast mõnikord ilma.

Mõned petavad teadlikult

„Ahvatleva auhinna puhul on lehe jagamisi lausa tuhandetes,“ lausus Tarbijakaitseameti kommunikatsiooniekspert Pille Kalda. „Ettevõte saab niimoodi endale rohkelt reklaami ning ega kasutajal paari kliki tegemine ju tükki küljest ära võta. Kõik oleks näiliselt nagu hästi. Paraku ei saa seda väita kõikide mängude puhul, sest alati ei jõua lubatud loosiauhind heauskse jagajani – auhind jääbki kas välja loosimata või „loositakse“ see väljamõeldud tegelasele, keda Facebookis ei eksisteerigi. Keerulisemate skeemide puhul on „võitjaks“ mõni loosimängu algataja sõber või üldse keegi kolmas, kes mängust tegelikult osa ei võtnud ning seega ka auhinda nõuda ei oska.“

Pille Kalda lisas, et Facebookis sellistest mängudest osa võttes tuleb tarbijal mõista, et ollakse vabatahtlikult nõus ettevõtteid oma sõpruskonnale reklaamima ning selle eest lubatud auhinna saamise võimalus sõltub nii loosiõnnest kui ka sellest, kui ausa korraldajaga on tegemist. Sellistel mängudel puuduvad ühtsed reeglid, loosimisi korraldatakse oma sisemisest aususest lähtudes.

Samas toimib antireklaam vähemalt sama hästi kui positiivne reklaam, mistõttu tõenäoliselt ei riski lugupeetud ettevõtjad negatiivse maine tekitamisega.

Viimasele vaatamata on Tarbijakaitseamet pidanud tegelema ka mitme pettusega. „Peamiselt kurdetakse, et auhind jäetakse loosimata, lükatakse loosimist korduvalt edasi või kustutakse kampaaniainfo sootuks,“ selgitas Pille Kalda. „Samuti on ette tulnud juhtumeid, kus kaebuse sisu on põhjustatud pildi ja reaalsuse lahkhelist – pildi järgi arvati, et tegemist on suure muusikakeskusega, kuid välja loositi hoopis suur seinafoto muusikakeskusest. Veel on olnud rahulolematust eksliku info suhtes, näiteks kui ettevõtjal on korraga käimas mitu loosimist ning inimest teavitati tahvelarvuti võidust, ent hiljem vabandati ta ees, sest tegemist oli teise loosiga ja tema võitis hoopis kõrvaklapid.“

Tarbijakaitseamet reageerib igale laekunud kaebusele, kontrollib asjaolusid ning väljastab põhjendatuse korral vähemalt märgukirja, vajadusel ka ettekirjutuse või alustab väärteomenetluse.

Kuna auhinna lubamine ilma kirjeldatud auhindu või mõistlikke samaväärseid auhindu välja andmata on tarbijakaitseseaduse kohaselt keelatud, on Tarbijakaitseametil võimalik nõuda eksitava kauplemisvõtte kasutamise lõpetamist või sellise tegevuse eest määrata rahatrahv. Lubatud auhinna väljastamist siiski otseselt nõuda ei saa.

Tihti teevad ettevõtjad vigu teadmatusest või tähelepanematusest. Seetõttu on Tarbijakaitseamet koostanud vastava juhise (leitav Tarbijakaitseameti kodulehelt – toim.) meelelahutuslike tarbijamängude ja alla 10 000 euro suuruse võidufondiga kaubanduslike loteriide korraldamiseks.

Vana tarbijamäng hakkas elama oma elu

Kuulutaja, ja ilmselt ka paljud teised tarbijamänge korraldanud ettevõtted, on aga kokku puutunud nähtusega, kus paari aasta tagune tarbijamäng on hakanud elama uut elu. Näiteks hakati nädal tagasi Kuulutaja FB kontol usinalt jagama jaanipäevaeelset tarbijamängu, mis tegelikult toimus juba 2013. aastal ja mille auhind on ammu välja loositud. Peatometaja Katrin Kivi kirjutas teema alla usinalt kommentaare, kus selgitas, et tegemist on vana mänguga, kuid sellegi poolest jagamised ja „laikimised“ jätkusid.

„Ilmselt leidis keegi FB kasutajatest selle mängu meie konto ajajoonelt üles ega märganud, et tegemist on kahe aasta taguse ettevõtmisega,“ lausus Kivi. „Ka järgmised jagajad ei pannud seda tähele ja asi hakkas kiiresti levima. Samas ei saa me oma tegemisi FB kontolt kustutada, sest ka varasemad kampaaniad on osa turundusest – meie reklaamikliendid tahavad näha ja veenduda, kuidas me aastate jooksul oleme tegutsenud. Loodan, et tekkinud segadusse suhtutakse mõistvalt. Õppetund ka meile – järgmiste kampaaniate puhul peame nende lõppemise selgemalt ja arusaadavamalt fikseerima. Antud kampaania võitja kuulutasime avalikult välja, temaga ilmus Kuulutajas ka lühiintervjuu, aga kes neid kaks aastat tagasi ilmunud artikleid ikka nii väga mäletab.“