Teisipäeval viibis peaminister ringsõidul Rakveres

Peaminister Jüri Ratas külastas Rakvere avatud noortekeskust, kus linnapea Triin Varek ja kultuurikeskuse direktor Eve Alte tutvustasid maja ja andsid ülevaate hoonesse kavandatud Arvo Pärdi kontserdimaja projektist. Sportlik peaminister proovis noortekeskuses kätt nii korvpallis kui lauatennises.

Jüri Ratas andis külalistunni „Meie Eesti“ Rakvere gümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilastele, vestles kooli juhtkonna ja õpetajatega ning kohtus linnaelanikega Rakvere sotsiaalkeskuses.

Kohtumisel Rakvere linnajuhtidega kõneldi Rakvere arendusprojektidest ja suurimatest taristuinvesteeringutest, sealhulgas Vallimäe kompleksi rajamisest ja Pika tänava rekonstrueerimisest. Juttu oli ka Rakvere linna spordi-, sotsiaal-, kultuuri- ja haridusvaldkonna hetkeseisust ning väljakutsetest.

Linnapea Triin Vareku sõnul olid kohtumised väga sisukad ja peaministri ettekanne Rakvere gümnaasiumis köitev. „Noored esitasid küsimusi turvalisuse teemal. Hea oli Rakvere gümnaasiumi majast näidata ka linna põhikooliõpilastele mõeldud tulevast töö- ja tehnoloogiakeskuse asukohta, paari aasta pärast valmivat riigigümnaasiumi asukohta ja selgitada nn Vabaduse platsi ja Arvo Pärdi nimelise kontserdimajaga seonduvaid tulevikuplaane. Olen peaministrile väga tänulik kohtumise eest, arvestades tema tihedat ja pingelist ajagraafikut ning soovin palju jõudu!“ lausus Varek.

Kristel Mänd

Vasakult peaminister Jüri Ratas, linnapea Triin Varek, kultuurikeskuse direktor Eve Alte, noortekeskuse projektijuht-noorsootöötaja Kairit Pärn ja Tugila projektijuht Allan Eigi. Foto: Kristel Mänd