Tutvustati Rakvere põhikoolivõrgu analüüsi

Rakvere linn tellis haridusvaldkonna analüüsi ja tulevikuprognoosi, mille taustal liikuda edasi põhikoolivõrgu korrastamisega. Kesknädalal tutvustati selle tulemusi.

Liisi Kanna

Riigigümnaasiumi rajamine Rakverre toob linna haridusvõrku suure muudatuse, gümnasistide kolimisega tulevasse uude koolihoonesse vabaneb olemasolevates palju ruumi, millega seoses tuleb läbi mõelda ka põhikooliastme ümberorganiseerimine.

„Leidsime linnavalitsusega, et kuna erinevatel etappidel on arutatud erinevaid versioone, siis enne edasi minemist oleks mõistlik kutsuda keegi väljastpoolt olukorda objektiivselt analüüsima. Ning pakkuma välja variante, mida võiksime kaaluda,“ selgitas abilinnapea Laila Talunik analüüsi tellimise põhjust.

Analüüsi koostasid Cumulus Consulting OÜ-st Hannes Orgse ja Mihkel Laan, kellest viimane selle tulemusi kolmapäeva õhtul Rakvere linnavalitsuse valges saalis tutvustas.

„Oleme hariduse teemadega viimastel aastatel Eesti erinevates omavalitsustes küllalt aktiivselt tegelenud ning meil on päris hea pilt aktuaalsetest teemadest. Haridusvaldkonna muudatuste küsimus on vägagi aktuaalne praktiliselt kõikides Eesti piirkondades. Täna ollakse küll sellises seisus, kus arutatakse ja leitakse, et midagi peab muutma, aga otsuseid veel väga palju tehtud ei ole,“ rääkis Mihkel Laan laiemast olukorrast.

„Mina isiklikult loodan, et Rakvere linn näitab siin head eeskuju – võtab need teadmised ja läheb protsessiga hoogsasti edasi ka pärast seda analüüsi,“ lisas ta.

Laan märkis, et nende rolliks ei ole öelda, milline on õige variant Rakvere linna jaoks. „See on ikkagi teie otsustada ja arutada, meie saame analüütilise poole siia juurde toeks anda,“ sõnas ta.

Analüüsi koostaja tutvustas kohalviibinutele põhjalikult dokumendi sisu, mis käsitles nii rahvastiku arenguid, õpilaste liikumist kui olemasolevate koolide olukorda.

Ühe tulemusena võib välja tuua, et prognoosi kohaselt mahuks põhikooli õpilased riigigümnaasiumi avamise järel ära kolme olemasolevasse koolihoonesse (praegu paiknevad Rakvere linna koolid neljas hoones) ning lähituleviku vaates ka kahte.

Analüüsi kokkuvõttes kõrvutatakse mitmeid hoonete kasutamise variante (kõne all on ka ühe uue hoone ehitamine). Seejuures vaadeldakse organisatsioonide mudeli muutmise võimalusi – kas jätkata olemasolevate koolidega, luua näiteks üks uus asutus, mis linna põhikoolivõrgu tööd juhib vm. Variante toodi veel mitmeid. Dokumendi sisuga saab igaüks detailselt tutvuda Rakvere linna kodulehel.

Rakvere linnapea Triin Varek kinnitas, et algavad põhjalikud arutelud. „Võtame selle teema tõsiselt lauda ja võrdleme nende aruteludega, mis meil olid oma linna töörühmas, kus me võib-olla kõiki etappe sellises vormis ei näinud. Esiteks me ei analüüsinud statistikat nii nagu seda on teinud tellitud firma,“ rääkis linnapea.

„Peame juhtkonna tasandil nõu, millised on nägemused. Ja ühel hetkel arutame uuesti linna töörühmaga – seal on meie linna praegused koolijuhid ja erinevad valdkonna esindajad. Ühel hetkel on vaja linna ametlik arvamus kujundada ja jõuda volikogusse,“ selgitas Varek edasisi samme.

Linnajuht nentis, et siiamaani ei ole väga kiirustatud ka seepärast, et veel ei teata, kas Euroopa struktuurfondidest toetatakse järgmisel perioodil ka põhikoolivõrgu korrastamist ning hiljem oleks otsuseid ümber teha keeruline.

„Inimesed ootavad selgust, see on mõistetav. Aga ma arvan, et kiirustamine ei too head, pigem vaagida põhjalikult,“ sõnas Varek.

Ta nentis, et suured muutused on keerulised ja emotsionaalsed nii lastele kui lastevanematele, aga ka teistele kohalikele, sest igal koolil on oma ajalugu. „Sellepärast on kindlasti raske, kui mingisugune hoone ja kool liigub koolivõrgust välja. Aga kui me vaatame rahvastikurännet ja prognoose, siis on ebamõistlik jätkata nii nagu on. Tuleb arvestada lähima kümne aasta vaatega,“ põhjendas Varek uuenduste vajalikkust.

Seda, millal täpselt otsuseni jõutakse, linnapea praegu öelda ei osanud. „Kui riigigümnaasium avab uksed 1. september 2022, siis selleks ajaks peaks olema selge, mitu kooli ja mitmes hoones meil jätkab. Aga iseenesest alles siis, kui gümnasistid välja kolivad, tekkib võimalus lapsi majade vahel n-ö liigutada, suuri remonte suvekuudega ju ei tee,“ märkis Varek.

Üritusel viibis ligi poolsada huvilist. Foto: Martin Piir