Pikale tänavale ja Vallimäele küsitakse toetust

pikk pilt

Viimatisel Rakvere linnavolikogu istungil otsustati tagada omafinantseering nii Pika tänava arenduse kui Vallimäe kompleksi väljaehitamise projektile juhul, kui arendusteks õnnestub toetust saada.

Liisi Kanna

Lähenemas on tähtaeg Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetuse saamise projektide esitamiseks. Rakvere linnavalitsus plaanib esitada kaks taotlust.

Projekt „Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamine“ on edasiarendus EV 100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames koostatud konkursi võidutööst „Pikk Muuseum.“

„Selle põhjal on vahepeal teostatud tehniline projekteerimine, mille käigus selgus, et kui teha projekt teoks terviklahendusena, oleks selle maksumus ligi 3,8 miljonit,“ rääkis Rakvere linnapea Mihkel Juhkami. Täpsem summa on 3 782 494 eurot ning tagatava omafinantseeringu suurus 624 000 eurot.

Linnapea lisas, et kui teostada tööd kahes osas, siis lõppeks esimene lõik umbes Rakvere Linnakodaniku muuseumi juures. „Esitame projekti EASile tervikuna, aga olema valmis selleks, kui tuleb jao kaupa teha.“

Juhkami leidis, et olenemata sellest, kas toetust saadakse, on mõistlik projektiga edasi liikuda ning see vajadusel oma vahenditega osade kaupa ellu viia, sest Pikk tänav on kehvas olukorras.

Arenduse eesmärk on kujundada tänavast kaasaegne linnaruum, kus on vähendatud liikluskoormus ning pööratud tähelepanu jalakäijate mugavusele. Esile soovitakse tõsta Pika tänava lineaarset ainulaadsust ja hoonestuse mitmekesisust ning lahenduse võtmeks on väljaklikkus.

Teise projektina esitatakse „Rakvere Vallimäe kompleksi väljaehitamine 1. Etapp“. Juhkami sõnul ei ole võrreldes EASi sama meetme esimesse taotlusvooru esitatud variandiga projektis olulisi tehnilisi uuendusi. „Oleme muutnud rahataotluse tekstilist osa neis punktides, mis ei saanud eelmine kord kõrget hinnet,“ selgitas ta. „Suurim probleem oli orienteeritus küllalt suurele külastajate prognoosile, mis Rakverega mitte väga tihedalt seotud olevatele inimestele võib tunduda müstiline.“

Arenduse käigus plaanitakse välja ehitada Vallimäele laululava kompleks, kus saaks korraldada mõjukaid kultuurisündmuseid ning mis oleks ordulinnuse kõrval toetavaks vaatamisväärsuseks. Projekti maksumus on 2 868 108 eurot ning omaosalusena tagatakse 473 000 euro.

Arhitektuurikonkurssi võidutöö „Pikk muuseum“. Allikas: Rakvere linnavalitsus