Vähem kui nädala pärast algab suurõppus

Siil

Käesoleva aasta suurõppuse „SIIL 2018“ aktiivseim tegevus toimub Lääne-Virumaal 4.-6. maini, mil lisaks kaitseväelastele ka suur osa kaitseliitlasi erinevate ülesannete täitmisega hõivatud on.

 Seidi Lamus-Tšistotin

Kaitsevägi ja Kaitseliit korraldavad 2.–14. maini õppuse „SIIL 2018“, mis on taasiseseisvunud Eesti suurim õppus ja toob kokku rohkem kui 15 000 inimest üle riigi. Õppusel osalevad kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kaitseväelased, liitlased, politseinikud ja päästeametnikud.

Kirde Maakaitseringkonna malevad osalevad õppusel 4.-6. maini ja harjutavad sisekaitse- ja lahinguülesannete täitmist. Õppus viiakse läbi suuremates piirkondades Lääne-Virumaal Rakveres, Tõrma külas, Väike- Maarjas; Ida Virumaal Jõhvis, Narvas, Sillamäe piirkonnas; Järvamaal Türil ning Jõgevamaal Jõgeval. Õppusel osalevad lisaks Kaitseliidu üksustele ka PPA Ida Prefektuuri ja Viru vangla allüksused.

Õppuse esimene etapp keskendub üksuste formeerimise ülesande täitmisele, teises etapis juhtimispunktide/keskuste juhtimisele, objektide julgestamisele, patrullimisele ja erinevate sündmuspõhiste ülesannete täitmisele koostöös erinevate jõustruktuuriüksustega. Viimases etapis tehakse esmased kokkuvõtted õppuse toimumise edukuse kohta.

Kaitseliidu kevadise suurõppuse SIIL raames toimuvad Naiskodukaitsel üle kogu Eesti evakueerimisõppused. Viru Ringkonna evakueerimisõppus kannab nime KIIL ning evakueerimislaager seatakse üles Väike-Maarjas. Õppust viib läbi Viru ringkonna evakueerimisgrupp, mis loodi selle aasta alguses.

„Õppuse KIIL eesmärgiks on saada kiiresti tööle evakueerimisstaap ning evakueerimislaager, kuhu näiliselt ohus olevad inimesed transportida. Samuti on eesmärgiks läbi viia igapäevaturvalisust ja kriisiolukorras tegutsemist toetavad tegevused evakueerimisõppusel osalejatele, näiteks enesekaitse, esmaabi andmine, kodune turvalisus,“ selgitas evakuatsioonigrupi ülem Evely Press.

Lisaks naiskodukaitsjatele on võimalus õppusel osaleda ka kaitseliitlaste peredel ning tsiviilisikutel üle kogu maakonna. „Kes soovib evakueerimisõppusel osaleda (lapsed alates 7 a üksi, nooremad vanemaga), peaks täitma vastava ankeedi hiljemalt 2. mail. Ankeet on leitav Naiskodukaitse Viru Ringkonna Facebooki lehelt,“ kutsus Press vabatahtlike osalema.

Õppusel „SIIL 2018“ kasutatakse imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette), mis võivad tekitada häirivat müra. Mürapelglikud koduloomad soovitatakse hoida võimalusel siseruumides.

Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib olla ohtliku asjaga (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi/kaitseliitlasi või helistada telefonil 112.

Samuti palutakse liiklejatelt mõistvat suhtumist seoses Kaitseliidu kolonnide liikumisega.

Õppuste raames ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida manöövrite ja harjutuste raames. Kui õnnetu juhuse tõttu saab õppuse käigus kannatada kellegi eraomand – auto, tee, põld, mets, aed vms, siis palub Kaitseliit viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Probleemide tekkimisel helistada järgmistele telefoninumbritele: Järva malev – 717 9749; Jõgeva malev – 717 9699; Viru malev – 717 9649; Alutaguse malev – 717 9599.

Kaitseliit ja PPA  tänavad elanikke kannatlikkuse ja mõistva suhtumise eest, mis aitab kaasa suurõppuse turvalisele kordaminekule.

Möödunudkevadine õppus.

Foto: Kaitsevägi