Veepäev-peldikuseminar ootab huvilisi

Veepäev-peldikuseminar toimub 5. aprill kell 10–15 Metsamõisa talus Järsi külas Tapa vallas Lääne-Virumaal. Ürituse teemaks on kuivkäimlad kui joogiveesäästlik valik Pandivere nitraaditundlikul alal.

Seminaril tutvustatakse Eesti peldikukultuuri ajalugu, esitletakse ideid „hääst kohast“ ning selgitatakse kuivkäimla ehitamise üksikasju, antakse ülevaade põhjaveetekkest ja veekaitsest nitraaditundlikul alal, vee mõjust loodusharidusele ning oma vee-alaseid uurimistöid tutvustavad õpilased ning tudengid.

Päeva teemad lähtuvad tõsiasjast, et kõigile lihtne kuivkäimla on suureks takistuseks Eesti maaturismi arengule ja suureks probleemiks puhta joogivee säilimisel. Kuivkäimlad on osa maakultuurist, kuid Pandivere turismiettevõtetes vajatakse juhiseid keskkonnasäästliku käimlasüsteemi ehitamiseks, sest külastajate ootused hügieenile on turismi ettevõtetes kõrged.
Probleemiks on ka hilisem käimlajäätmete käitlus, seetõttu on oluline olla informeeritud käimlaid puudutavatest seadustest ja iseärasustest.

Seminari toetab MTÜ PAIK ja MTÜ Puhta vee teemapark. Viimane on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet. Teemapark paikneb Pandivere kõrgustikul, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal keskusega asukohas Metsamõisa talu Järsi küla Tapa vald.

Teemapark kannab edasi psühholoog Tõnu Otsa mõtet: „Looja peitis kogu maailma tarkused loodusesse – meie arukus on need üles leida.“

Veepäev-peldikuseminaril osalemine on tasuta. Osalejate piirarvuks on 40. Seminar on jälgitav internetikeskkonnas http://www.eventmedia.ee/otseulekanne/ otseülekandena ja järelvaadatav salvestusena.

Ürituse päevakava ja osalusankeedi leiate: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffngR1Nspn1O7OJQ3kZwL9XP6qnwLZDM0R1uKY8vgr6djP9A/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR130GH7PKwXAzLtJMCObkpQ5DDNZg7XN8E0z-M_DhSO4W41_R0UeDWGutg.