Viru malev tähistas 100. aastapäeva

malev

 17. novembril peeti väärikalt Kaitseliidu Viru maleva sajandat juubelit, mis toimus Haljala rahvamajas. Aktusel autasustati tublimaid medalite ja meenetega, meenutati ajalugu ning räägiti tulevikust.

Eliisa Sild

Sündmus algas piduliku aktusega, kus Viru maleva pealik kolonelleitnant Viktor Kalnitski kõneles: „2018 on see aasta, kus me tähistame juubelit Eesti Vabariigis, kaitseväes, Kaitseliidus, Viru malevas. Täna me tähistame Kaitseliidu Viru maleva sajandat aastapäeva. Maleva ajalugu sai alguse 11. novembril 1918. aastal. Viru malevaga liitusid Virumaal elavad inimesed, kes tahtsid panustada noore vabariigi kaitsesse. Seda tehakse vaid ühe eesmärgi nimel – Eesti Vabariigi nimel.“

„Meie organisatsioon põhineb vabatahtlikkusele ja kaitseväe ühistele väärtustele. Need väärtused on missiooniteadlikkus, usaldus, kogukondlikkus ja jätkusuutlikkus. Aga vundament on inimesed. Alates sõdurist, lõpetades kindraliga. Need on inimesed, kes panustavad oma tegevusega. Ilma vabatahtlike liikmeteta poleks Kaitseliitu olemas,“ jätkas ta.

„Viru malevasse kuuluvad väga toredad, tublid, koostöövõimelised ja mis kõige tähtsam, isamaalised inimesed,“ lõpetas Kalnitski kokkuvõtlikult oma kõne.

Sõna võttis ka Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili, kes tunneb end Viru malevasse tulles alati hästi: „Kaitseliidu ülemana käin ma mööda Eestit ringi ja külastan kõiki malevaid. Ütlen ausalt, et siia Virusse tulles, tulen kui koju. Tulen koju, sest ma tunnen, et ma kuulun siia.“

„Täna me tähistame sadat aastat Viru malevas. Kui me täpsemalt mõtleme, siis mida me tähistame?“ arutles kindralmajor Kiili.

„Me tähistame iseendaks olemist, sest 100 aastat tagasi otsustasid Eesti mehed ja naised, et nüüd aitab. Nüüd on meie tulevik meie enda kätes. Oleme valmis end ohverdama, et meie ise, me lapsed, isad, emad, vennad, õed saaksid olla just need, kes me tahame olla. Need, kes me oleme olnud aastatuhandeid. Selle põhimõtte kandjaks saab olla ainult rahvas,“ jätkas Kaitseliidu ülem.

Sõnavõtu pidas ka Naiskodukaitse Viru ringkonna esinaine Lea Matusorg. „Naiskodukaitse on organisatsioon, kus vanus ei olegi nii oluline, vaid tähtis on oma panuse andmine vastavalt oma võimetele ja oskustele,“ sõnas Matusorg.

„Sel aastal osales õppusel „Siil“ 43 naiskodukaitse liiget ja Väike-Maarjas viidi esmakordselt läbi edukalt evakuatsiooniõppus ning seal oli hõivatud 58 liiget. Need numbrid võiksid olla aga veelgi suuremad ja selle nimel me tänasel päeval ka pingutame,“ jätkas ta.

Esinaine lisas, et 2018 aasta oli Naiskodukaitse organisatsiooni jaoks väga edukas. „Viru ringkonna võistkond saavutas esmaabi erialavõistlusel esimese koha. Veel võeti osa välitoitlustuse erialavõistlusest ja jätkuvalt on olnud meie Naiskodukaitse ringkonnal välja panna kaks võistkonda koormusmatkale. Lisaks on saavutatud häid tulemusi laskespordis ja kaasa on löödud mitmetel erinevatel sõjalis-sportlikel võistlustel,“ loetles Matusorg.

„Naiskodukaitse sajani on aga meil mõned aastad. Kuid ükski organisatsioon ei kestaks, kui sellega ei liituks uusi liikmeid ja selle nimel teevad tublit tööd meie noortejuhid,“ lisas esinaine.

Pärast aktust möödus õhtu rõõmsameelse kaitseliitlase Aivar Riisalu juhtimisel. Toimus pidulik vastuvõtt ning seejärel sai nautida head toitu ja kontserti. Samuti oli rahval võimalus end jäädvustada „Kaitseliit 100“ seina taustal.

 

Viru maleva pealik Viktor Kalnitski kõnet pidamas.

Foto: Eliisa Sild