Võsu sai liikluse rahustamiseks juurde „lamavaid politseinikke“

Võsu alevikus on lubatud sõidukiirus 30 km/h, teed said juurde ka liikluskünniseid, et suvisel ajal tiheda liiklusega paigas oleks turvalisem. Foto: Haljala vald

Suvel käib Võsul vilgas elu ning liikluskoormus tõuseb. Juuni keskel valmisid Võsu alevikus Rakvere teel ja Kooli tänaval liikluskünniste ehitustööd. Nii Rakvere teele kui ka Kooli tänavale ehitati kokku neli künnist, mida tähistavad vastavad liiklusmärgid.

„Peamised põhjused künniste rajamiseks olid nii asjaolu, et Võsu alevik asub kiirusepiirangu 30km/h mõjualas kui ka Võsu piirkonna eripära, et suveperioodil mitmekordistub piirkonnas liiklejate hulk olulisel määral. Mõlemast aspektist lähtuvalt on liikluse rahustamiseks täiendavate meetmete rakendamine oluline,“ vahendas Haljala valla koduleht Transpordiameti Ida üksuse juhataja Anti Palmi selgitusi.

Palmi hinnangul oli eriti vajalik künniste rajamine Kooli tänavale, et teha koolimaja ja spordihoone läheduses laste liiklemist senisest ohutumaks.

Tulenevalt suvitushooaja algusest on Haljala vallavalitsus ajutised teekünnised paigaldanud taas ka Võsu peatänavale. Eesmärgid teekünnistel on ühised – oluline on liiklust rahustada, et liiklemine Võsul oleks turvalisem nii sõidukite kui ka jalakäijate jaoks.

Võsu alevik asub 30 km/h sõidukiiruse mõjualas.

Kuulutaja