Kaasava eelarve kasutus laieneb

Mitmeid aastaid on Tapa ja Haljala vald andnud inimestele võimaluse otsustada teatud rahasumma kasutusotstarbe üle. Hiljuti korraldas esmakordselt kaasava eelarve ideekorje ja hääletuse ka Vinni vald, sama plaanib Kadrina.

Liisi Kanna

Esimesena Lääne-Virumaal võttis kaasava eelarve 2015. aastal kasutusel Tapa vald, aasta hiljem järgis eeskuju Halajal vald. Nüüd kutsus ka Vinni vald elanikke üles otsustamisel kaasa rääkima.

Uued kaasajad

Vinni kaasava eelarve projekti raames oli vallaelanike otsustada 25 000 euro investeerimine, mis pakuks avalikku hüve võimalikult paljudele, oleks avalikus kasutuses ega tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Tähtajaks, 31. detsembriks 2018 laekus kokku kuus ideed. Neist vastas ajutise komisjoni hinnangul kaasava eelarve tingimustele kaks, mis läksid ka hääletusele.

Suurema toetuse, 340 häält kogus ettepanek rajada Vinni kaasaegne koerte mänguväljak. Idee Kakumäe küla Laane tänava tänavavalgustuse projekteerimiseks pälvis 142 häält. Võitnud ettepaneku orienteeruv maksumus jääb alla 20 000 euro. Ülejäägi otsustas kaasava eelarve komisjon suunata tuleva aasta eelarvesse.

„Täname kõiki vallaelanikke, kes protsessis osalesid nii ideede pakkujatena kui ka hääletamisel. Loeme Vinni vallas esmakordselt toimunud kaasava hääletuse igati õnnestunuks, kuna oli nii ideid kui ka hääletajaid,“ ütles Vinni vallavanem Rauno Võrno. Ta lisas, et nüüd, kus elanikele on kaasava eelarve protsess tuttavam, võiksid seekordsed hääletajad juba ise ideedega välja tulla.

Otsus kaasava eelarve kasutusele võtuks on tehtud ka Kadrina vallas, kus selleks tänavusse eelarvesse planeeritud 15 000 eurot. Vallavanema Kairit Pihlak nentis, et täpset korda ja tingimusi hakatakse alles välja töötama.

„Tahaksime kevadel alused paika panna, aga võib ka juhtuda, et jääb sügisesse. Ma ei oska täpset ajaskaalat veel öelda, aga nii ruttu kui võimalik,“ jättis Pihlak praegu veel lahtiseks, millal täpsemalt avaneb võimalus ideede esitamiseks.

Kadrina vallavanem märkis, et kaasava eelarve kasutusele võtu puhul oli tegu poliitilise otsusega – kahe partneri ühise tahtega. Kuid ka kohalike inimeste aktiivsed mõtteavaldused mängisid oma rolli.

Tapa kogemus

Rahva kaasamist jätkab ka maakonna teenäitaja Tapa, kus lõppes ideekorje sel esmaspäeval. Tapa valla ettevõtlusspetsialisti Marko Teiva sõnul laekus kuus avaldust, sama palju kui eelmisel aastal, mis on niisiis tavapärane tulemus.

Esitatud ideid kogunes komisjon läbi vaatama eile kell kolm, vahetult enne Kuulutaja trükki minekut, mistõttu tulemusi siinkohal veel edastada ei saa. „Komisjon hindab ettepanekute puhul kahte asja: kas on 12 kuu jooksul teostatav ja kas mahub 20 000 euro piiresse,“ selgitas Teiva. Tapa kaasava eelarve rahvahääletus toimub 27. märtsist 5. aprillini.

Ettevõtlusspetsilist nentis, et kaotsi ei lähe head ideed ka siis, kui need nimetatud tingimusi ei täida – ideekorje käigus kogutud mõtted võidaks hiljem siiski teoks teha ning neid on lisatud ka näiteks valla arengukavasse.

„Mina olen suur kaasava eelarve pooldaja – see annab kogukonnale reaalse võimaluse midagi ära teha. Ja see on üsna kohene – viiakse ellu aasta jooksul,“ tõi Teiva esile niisuguse võimaluse plusse, lisades, et see aitab kaasa ka kogukonnatunde tekkele.

Ettevõtlusspetsialisti hinnangul on Tapa vallas inimesed kaasava eelarve ka hästi vastu võtnud. „Ideekorje kandepind oli lai, see on positiivne – ettepanekuid tuli nii Jänedalt, Porkunist kui Tamsalust,“ rõõmustas ettevõtlusspetsialist.

Ühtlasi rääkis Teiva, et kaalutud on mõtet täiendada reglementi selliselt, et ühes ja samas asulas ei saaks kahel järjestikkusel aastal kaasava eelarve investeeringut teha. „Seni pole küll olnud, aga muidu võib juhtuda, et rahastus läheb pidevalt mõjukamasse keskusesse, Tapa valla puhul näiteks Tapa linna,“ selgitas ta.

Ka Haljala jätkab rahva kaasamist. Sealgi on tänavused ettepanekud kokku kogutud ning rahvahääletus kohe-kohe algamas. Esialgu laekus neli ideed, teavitusperioodi pikendamise järel aga lausa 13. Haljala kaasava eelarve hääletus toimub 1.–14. aprillil.

Foto: Kuulutaja arhiiv