Jätkatakse asulakeskuste korrastamise programmiga

Tapa ja Haljala vallas ollakse korraldamas arhitektuurikonkursse, et leida ideelahendused Tapa kesklinnale ja Võsu Mere tänavale uue ilme andmiseks.

Liisi Kanna

Kuna Eesti Arhitektide Liidu ja „Eesti Vabariik 100“ korraldustoimkonna ühiselt käima lükatud projekt „Hea avalik ruum“ osutus väga edukaks ning esilagu kaasatud 15 osalejale lisandus veel huvilisi, siis otsustati ettevõtmisega edasi minna.

Jätkuprogrammi raames viivad omavalitsused koos Eesti Arhitektide Liiduga läbi ideekonkursid, mille võidutööd saavad olema aluseks asulakeskuste uuendamisel.

„2019. aastal teeme kohalike omavalitsuste ning Rahandusministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi ühisrahastuse abil neli „Hea avaliku ruumi“ programmi võistlust – esimene neist on Tapa keskosa peale, järgnevad Võsu aleviku Mere tänav, Paide keskväljak ja Lihula keskosa,“ loetles Eesti Arhitektide Liidu direktor Ingrid Mald.

„Loodame võistluste jätkumist ka 2020. aastal, kuna huvi omavalitsuste poolt programmiga liituda on väga suur,“ lisas Mald.

Tapal korraldatakse seoses sellega järgmisel kolmapäeval kaasamisüritus – huvilised saavad võtta osa raudteejaama juurest algavast ringkäigust ja mõtteid avaldada. Kes üritusest osa võtta ei saa, võib arvamust avaldada läbi kaardirakenduse.

„Hetkel on käimas arhitektuurivõistluse lähteülesande koostamine arhitektuuribüroo OÜ Tajuruum eestvõttel. Elanike kaasamine ongi lähteülesande koostamise üks osa. Plaanide kohaselt kuulutatakse arhitektuurikonkurss välja aprilli lõpus-mai alguses,“ selgitas Tapa vallavanem Riho Tell.

Kokkuleppe kohaselt rahastavad riik ja vald Tapa linna keskuse ja selle mõjuala ideekonkurssi võrdsetes osades, kumbki 20 000 euroga.

Koostööleping arhitektide liiduga on sõlmitud ka Haljala vallal. Seal on lähteülesande püstitamisesse kaasatud ka Eesti Kunstiakadeemia tudengid, kes veebruari alguses Võsu alevit külastasid. Kaardistati probleemkohti ning koguti vallaelanike ja ametnikega suheldes infot ja ideid. Mere tänava arhitektuurikonkursi tingimusi plaanitakse esitleda mai alguses.

Lääne-Virumaalt osaleb „Hea avaliku ruumi“ algses projektis Rakvere linn Pika tänava rekonstrueerimisega, mille ehitustööd algavad sel kuul.

Praegune vaade Tapa keskväljakule viivale Pikale tänavale.

Foto: Tapa vallavalitsus