Maavalitsus soovib tunnustada häid ettevõtjaid ja tublisid töötajaid

tootajatunnustus

Lääne-Viru Maavalitsus soovib tunnustada häid ettevõtjaid ja tublisid töötajaid ning kutsub üles esitama kandidaate „Hea ettevõtja” ja ”Tubli töötaja” tunnustamiseks.

„Pean vajalikuks luua võimalusi tublide ettevõtjate ja pühendunud töötajate tunnustamiseks,“ rõhutas Lääne-Viru maavanem Marko Torm. „Kõikide tublide inimesteni ei jõua me nagunii, kuid sel moel loome vähemalt võimaluse osa inimeste märkamiseks meie maakonnas. Kindlasti julgustan omavalitsusi enda territooriumil toimetavaid ettevõtjaid märkama ning ettepanekuid meile tegema. Tööandja puhul loodan jällegi, et leitakse kiires igapäevaelus see aeg, et esitada ka „Tubli töötaja“ tunnustuse saamiseks oma inimesi. Märkamine on oluline.“

„Hea ettevõtja” konkursi eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada pikaajalisi ettevõtjaid, kes loovad töökohti ja kelle najal püsib majandus.

Kolmes järgus kavandatud rinnamärk “Hea ettevõtja 10/15/20 aastat” antakse ettevõtjale (51 protsenti osanik, tippjuht), kes on juhtinud konkreetset ettevõtet edukalt vähemalt vastavalt 10, 15 või 20 aastat. Head ja edukat ettevõtjat ning ettevõtet iseloomustavad korrektne maksekäitumine, hea ettevõtluskultuur, panus piirkonna tööhõivesse, kohalikku arengusse ja ühiskondlikku ellu. Lisaks tunnustab Lääne-Viru Arenduskeskus uusi loodud ettevõtteid.

Rinnamärgi “Tubli töötaja” kandidaadiks on võimalus esitada inimest, kes on töötanud konkreetses ettevõttes või asutuses vähemalt 10 aastat, kelle panus antud organisatsiooni arengusse on olnud märkimisväärne ja kes on olnud ühiskondlikult aktiivne. Nimetatud rinnamärke antakse kalendriaastas kuni 15.

Ettepaneku koos põhjendusega rinnamärgi andmiseks võib esitada ettevõte, kohalik omavalitsus, mittetulundusühing või mõni muu organisatsioon.

Kirjalik taotlus koos põhjendusega tuleb esitada Lääne-Viru Maavalitsusele hiljemalt 17. septembriks aadressil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või e-posti aadressil info@laane-viru.maavalitsus.ee.

Põhjenduses tuleks ära märkida, kellele ja mille eest rinnamärki taotletakse ning taotleja kontaktandmed.

Otsuse rinnamärgi andmise kohta teeb Lääne-Viru Maavalitsuse, Lääne-Viru Arenduskeskuse ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ühine komisjon 25. septembriks 2015. aastal.

Lääne-Viru Maavalitsus alustas „Hea ettevõtja” ja „Tubli töötaja” rinnamärkidega maakonna tublide inimeste tunnustamist 2011. aastal.

Kuulutaja