AS Kunda Nordic Tsement pidas töötajatega ohutuspäeva

kundanordic

Kunda Nordic Tsemendi ohutuspäeval said ettevõtte töötajad kuulata ettekandeid tsemenditööstuses varitsevatest ohtudest ning tööõnnetuste vältimisest.

Rasketööstusettevõttes töötamisel on palju ohte. Seetõttu on väga oluline, et töötajatel oleks vajalikud teadmised ettevõtte tegevusega kaasnevatest riskidest ning sellest, kuidas õnnetusi vältida.

Samuti on tähtis ohutu käitumiskultuuri arendamine, et tööd tehtaks alati ohutult ja ei võetaks kontrollimata riske.

Ohutuspäeva korraldati tööohutusnädala raames Kunda Nordic Tsemendis ja terves HeidelbergCementi kontsernis juba seitsmendat korda. Sel aastal keskenduti masinaohutusele, kõrgustes töötamisele ning voolu all olevate seadmete isoleerimisele. Samuti räägiti töötamisest suletud ja raskesti juurdepääsetavates ruumides ning tutvustati ettevõttes kehtivat isikukaitsevahendite uut juhendit.

„Hoolime endast ja teistest. Seetõttu on töötervishoid ja-ohutus Kunda Nordic Tsemendis esmatähtis. Tööohutuses keskendume kolmele peamisele valdkonnale: teadmised, oskused ning töökeskkond ja kultuur. Nende arengusse aja ja vahendite panustamine on osa meie igapäevasest tööst,“ sõnas ASi Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Einstein.

Tööohutuskultuuri tugevdamiseks on Kunda Nordic Tsemendis viimastel aastatel tarvitusele võetud mitmesuguseid meetmeid ja reegleid. Nende hulka kuuluvad näiteks ohutusteemalised vestlused, tehase liiklusplaan, ohutu töö analüüs, tähelepanu pööramine alltöövõtjate ohutusele.

Kunda Nordic Tsement on 1483 päeva töötanud õnnetusteta, millega kaasnenuks kaotatud tööpäevad.

AS Kunda Nordic Tsement on 1992. aastal asutatud aktsiaselts, mille eelkäijad on Kundas tsementi tootnud alates 1872. aastast. AS Kunda Nordic Tsement kuulub maailma juhtivasse ehitusmaterjale tootvasse kontserni HeidelbergCement Group, kellele kuulub 75 protsenti aktsiatest. 25 protsenti aktsiatest kuulub Iiri kontsernile CRH.

Kuulutaja